Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Про Бібліотеку Історія Бібліотеки
логін: пароль: Реєстрація
ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ
пошук:

 

Державну науково-педагогічну бібліотеку України імені  В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) засновано 30 жовтня 1999 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 2018 «Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України» внаслідок об’єднання двох спеціальних педагогічних бібліотек: наукової бібліотеки Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП) (нині – Інститут педагогіки НАПН України) та Центральної освітянської бібліотеки Міністерства освіти України (ЦОБ).

Наукова бібліотека Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП) була утворена в 1926 р. Вона успадкувала фонди довідково-педагогічної бібліотеки Харківського товариства поширення в народі грамотності, започаткованої в 1869 р. У 1917 році фонд бібліотеки становив 8645 прим. Згодом бібліотека УНДІПу отримала назву – науково-педагогічна. У 20–30-ті рр. ХХ ст. науково-педагогічна бібліотека УНДІПу стала потужним всеукраїнським інформаційним центром з психолого-педагогічних питань, завдяки чому отримувала всесоюзний безоплатний обов’язковий примірник фахової літератури, зокрема 30 назв професійних вітчизняних і зарубіжних періодичних видань.

У 1936 році фонди науково-педагогічної бібліотеки переміщено до Києва, куди переїхав УНДІП. У 1941 р. загальний фонд науково-педагогічної бібліотеки УНДІПу становив близько 70 тис. прим. У повоєнні роки бібліотека втратила функції всеукраїнського інформаційного центру із психолого-педагогічних питань, забезпечуючи лише фахові інформаційні потреби науковців УНДІПу. Станом на 1.01.2000 р. фонд бібліотеки нараховував близько 350 тис. примірників документів.

Центральна освітянська бібліотека Міністерства освіти України, заснована в 1993 р. як структурний підрозділ Інституту змісту і методів навчання МОН України. Відповідно до наказу Міністерства освіти України № 128 від 7 травня 1993 р. ЦОБ успадкувала фонди спеціальної педагогічної бібліотеки Київського будинку вчителя, заснованої в 1923 р. Головною метою новоствореної бібліотеки було інформаційне забезпечення фахових потреб спеціалістів освітянської галузі України. Упродовж 6 років (з 1993 до 1999 рр.) ЦОБ формувала фонди завдяки державному фінансуванню та допомозі Київської міської ради профспілок освіти і науки, Міжнародного фонду «Відродження», Міжнародного освітнього фонду Ярослава Мудрого, Всеукраїнського педагогічного товариства, Українсько-американського доброчинного фонду «Сейбр-Світло» та інших державних і громадських організацій України, української діаспори, дарів науковців, письменників, учителів. На 1.01.2000 р. фонд ЦОБ налічував понад 120 тис. прим., зокрема 40% складала фахова література. У ньому нараховувалося близько 560 назв періодичних видань України та країн СНД.

Першим директором ДНПБ України постановою Президії АПН України від 17 листопада 1999 р. (протокол № 1-7/10-125) було призначено кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника, заслуженого працівника культури України Павлу Іванівну Рогову. Під її керівництвом колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського провів велику роботу щодо організації фонду, здійснення капітального ремонту приміщення (вул. Берлинського, 9). У бібліотеці було створено комфортні умови для роботи відділів і користувачів.

З січня 2000 р. ДНПБ України працює як науково-дослідна установа з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства, як національне галузеве книгосховище, всеукраїнський науково-інформаційний, координаційний та науково-методичний центр бібліотек освітянської галузі України й входить до структури Національної академії педагогічних наук України.

Головною метою діяльності ДНПБ України ім.  В. О. Сухомлинського стало інформаційне забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної освіти, науки і практики, фахових потреб науковців і практиків освітянської галузі України; сприяння здійсненню наукових досліджень у галузі педагогіки, психології, методики викладання окремих навчальних предметів; впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику роботи навчальних закладів та їх структурних підрозділів – бібліотек, а також сприяння освіті, самоосвіті педагогічних, науково-педагогічних, бібліотечних кадрів, молоді, що навчається, батьків.

24 квітня 2003 р. за підтримки родини відомого українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського було відкрито читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського, що став науковою лабораторією для вивчення й популяризації спадщини великого українського педагога.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 664-р 5 листопада 2003 р. Державній науково-педагогічній бібліотеці України було присвоєно ім’я видатного педагога-гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського.

Структура бібліотеки була сформована відповідно до основних напрямів її діяльності. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського мала головне приміщення і філію і складалась з 12 відділів. Головне приміщення включало: відділ наукового комплектування фондів, наукового опрацювання і каталогізації документів, наукової організації та зберігання фондів, науково-документного забезпечення, наукового і прикладного бібліотекознавства, наукового реферативно-аналітичної інформації, наукової бібліографії, науково-технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій, наукового формування фонду документів іноземними мовами, науково-редакційний. Філія 1 – відділ науково-документного забезпечення та наукової організації та зберігання фондів. Протягом 2003–2015 рр. структура бібліотеки змінювалася.

З 22 січня 2015 р. директором Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського призначено Березівську Ларису Дмитрівну, доктора педагогічних наук, професора (Постанова Президії НАПН України від 22 січня 2015 р. (протокол №1-2/3-33)).

Нині книгозбірня налічує 9 відділів: наукового комплектування фондів, наукового опрацювання документів і організації каталогів, наукової організації та зберігання фонду, науково-документного забезпечення, наукової інформаційно-бібліографічної діяльності, наукового і прикладного бібліотекознавства, педагогічного джерелознавства та бібліографії, науково-технічного забезпечення та впровадження комп'ютерних технологій, наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти. У бібліотеці працює 112 співробітників, з яких 56 науковців.

Основними напрямами діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського є:

·           науково-дослідна робота з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, педагогічного джерелознавства;

·           формування національного галузевого інформаційного ресурсу з питань педагогіки, психології та освіти на традиційних та електронних носіях;

·           розвиток системи науково-інформаційного забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти й практики;

·           науково-методичне та координаційне забезпечення роботи бібліотек мережі освітянських книгозбірень МОН України та НАПН України;

·           культурно-просвітницька діяльність.

Фонд бібліотеки налічує більше 600 тис. документів на традиційних й електронних носіях. Щорічно він поповнюється на 11 тис. прим. документів.

23200 документів бібліотеки 1615–1917 рр. віднесено до національного культурного надбання України (Постанова Кабінету Міністрів України № 1709 від 19 грудня 2001 р.). Особливо цінну частину фонду – документи психологічного, педагогічного та історико-культурного напряму XVIII – початку XX століття сформовано в підфонди (колекції): «Педагогіка», «Психологія», «Шкільні підручники і посібники», «Колекція часописів».

У ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського функціонує 7 читальних залів: 2 загальні читальні зали, дисертаційний зал, читальний зал літератури іноземними мовами, читальний зал кабінету бібліотекознавства, читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського, медіацентр, персональний та міжбібліотечний абонемент.

Щорічно інформаційними ресурсами ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського користуються понад 40 тис. читачів, яким видається понад 400 тис. документів.

 

НАГОРОДИ ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com