Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Про Бібліотеку Сторінка В. О. Сухомлинсь...
логін: пароль: Реєстрація
СТОРІНКА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
пошук:


 Василь Олександрович Сухомлинський

(1918–1970)

видатний український педагог-гуманіст, Герой Соціалістичної Праці, член-кореспондент АПН СРСР,
кандидат педагогічних наук,

директор школи, вчитель, дитячий письменник

 

        В. О. Сухомлинський з 1948 року й до кінця життя - директор середньої школи в с. Павлиш на Кіровоградщині, де 22 роки проводив тривалий педагогічний експеримент, у результаті якого створив оригінальну систему виховання дітей.

         В. О. Сухомлинський увійшов в історію української педагогіки як педагог-гуманіст, творець педагогічної системи, в центрі якої перебуває дитина як унікальна особистість. В. О. Сухомлинський вбачав мету виховання у розвитку творчих сил і здібностей особистості в умовах колективу й на основі етико-естетичних цінностей, інтересів і потреб, спрямованих на творчу працю і саморозвиток. З позицій гуманізму, загальнолюдських цінностей, витоки яких лежать в українській духовності, її моральних імперативах та культурах, педагог розглянув виховання особистості як пізнання, духовність, працю.
В. О. Сухомлинський включив українську народну педагогіку в систему різнобічних педагогічних впливів, важав її основою формування особистості. Великого значення надавав прищепленню любові до рідного слова. На цій основі створив власні оригінальні форми й методи організації навчання та виховання дітей у школі та в позакласній і позаурочній роботі. Детальніше з життям та педагогічною діяльністю педагога можна ознайомитись у проекті «Видатні педагоги України та світу».

         В 1955 р. В. О. Сухомлинський захищає кандидатську дисертацію на тему "Директор школи - керівник навчально-виховної роботи". З 1957 р. - чл.-кор. АПН РРФСР, з 1958 р. - заслужений учитель УРСР. У 1968 р. йому присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. Того ж року був обраний чл.-кор. АПН СРСР.

         Різноплановий і багатоаспектний творчий доробок В. О. Сухомлинського складає 48 книг, 500 наукових статей, більше як 1500 оповідань і казок для дітей. На початок ХХІ століття вийшло 65 творів В. О. Сухомлинського тиражем близько 15 млн примірників. Вони перекладені на 59 мов народів світу.

       Найбільш відомі книги В. О. Сухомлинського:"Серце віддаю дітям" (видана на 32 мовах світу, має 55 видань); "Народження громадянина"; "Павлиська середня школа"; "Як виховати справжню людину"; "Сто порад вчителеві"; "Розмова з молодим директором школи"; "Книга про любов" та інші.

         Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського глибоко вивчається в Україні, Росії та багатьох країнах світу. З листопада 1990 року було засновано Українську асоціацію імені Василя Сухомлинського, у цьому ж році в Німеччині (м. Марбург) було створене Міжнародне товариство послідовників Сухомлинського, з 1998 року популяризує спадщину педагога Всекитайське товариство прихильників
В. Сухомлинського.

        Українська асоціація Василя Сухомлинського активно досліджує й поширює, впроваджує в життя творчу спадщину вченого, а також передовий педагогічний досвід, сприяє підготовці й підвищенню кваліфікації педагогічної громадськості. Одним із основних напрямів діяльності Асоціації є проведення педагогічних читань, наукових конференцій, методичних занять, семінарів з метою поглибленого опанування актуальними питаннями педагогічної спадщини Василя Сухомлинського.

 

Читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського
 

          Впродовж 2002-2003 рр. родиною В. О. Сухомлинського до ДНПБ України було передано 3393 прим. документів, а саме: особисті праці видатного педагога,
видані українською та
50-ма мовами світу, матеріали про його життя і творчість українською та багатьма мовами світу, відео- і фотодокументи, зібрані після
смерті В. О. Сухомлинського. Ця колекція послужила основою для відкриття у березні 2003 р. у структурі бібліотеки читального залу Фонду В. О. Сухомлинського.

   

Читальний зал
Фонду В. О. Сухомлинського

це спеціалізований зал Бібліотеки, який
функціонує як наукова лабораторія з
вивчення життя, діяльності і педагогічної
спадщини видатного українського
педагога-гуманіста
Василя Олександровича Сухомлинського.

 
 

Відкриття читального залу
Фонду В. О. Сухомлинського
в ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського (2003 р.)
      

Сьогодні документний фонд читального залу нараховує близько 5 тисяч примірників. Це:

 • праці В. О. Сухомлинського українською та 50-ма мовами світу;
 • видання, присвячені педагогу та матеріали по використанню педагогічної спадщини вченого: наукові (монографії, збірники наукових праць,
  матеріали науково-практичних конференції, дисертації, автореферати дисертацій), інформаційні (покажчики, програми, буклети), навчальні (підручники,
  навчальні та методичні посібники), довідкові (енциклопедії, путівники);
 • публікації (статті В.О. Сухомлинського та про нього) з періодичних видань, їх копії, які сформовані в 50-ти папках і зберігаються в залі;
 • електронна версія 5-ти томного видання вибраних творів В. О. Сухомлинського (1976-1977) та документальних фільмів про видатного педагога.

        

Читальний зал
Фонду В. О. Сухомлинського


обслуговує науковців, педагогів,
аспірантів, студентів ВНЗ.

Користувачі
обслуговуються
документами з фонду читального залу.

    

 

До послуг користувачів залу:

 • документний фонд;
 • довідково-пошуковий апарат (каталоги,
  картотеки);
 • виставки документів (нових надходжень, тематичні);
 • довідки (усні та письмові);
 • консультації в доборі документів та
  користуванні довідково-пошуковим апаратом;
 • надання документів на копіювання;
 • тематичні екскурсії.


ЗАВІДУВАЧ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ

 

 

                                                                                                                         

      
                                                                                                           


  старший науковий співробітник,
кандидат педагогічних наук
Заліток Людмила Михайлівна

Контакти:
Тел. (044) 440-30-70

E-mail: LudaZalitok@i.ua

 

 


 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com