Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Науково-інформаційна діял... Бібліографічна продукція ... 2010 рік
логін: пароль: Реєстрація
2010 РІК
пошук:

 2010 рік

Андреев Георгий Яковлевич : к 100-летию со дня рождения / Укр. инженер.-пед. акад. ; [сост.: С. Ф. Артюх, Е. И. Еремина, Е. Н. Онуфриева, Е. Н. Рыбальченко ; науч. ред. Н. Н. Николаенко]. - Х. : УИПА, 2010. - 71 с.  Шифр зберігання: 016   А 65

Гуржій Олександр Іванович: доктор історичних наук, професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка ; наук. ред.: В. В. Масненко ; авт. вступ. ст. О. П. Реєнт, О. О. Драч]. - Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 63 с. : портр. - (Серія: Бібліографія вчених України ; вип. 1).    Шифр зберігання  016    Г 95

Федір Васильович Зузук: науковець і викладач : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Геогр. ф-т, Лаб. краєзнавчих атласів, Б-ка ; [уклад.: З. К. Карпюк, О. Л. Димшиць, Л. П. Бондар, О. В. Антипюк]. - Луцьк : РВВ  Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. - 64 с. : фотогр.    Шифр зберігання 016    З-93

Борис Іванович Корольов : біобібліогр. покажч. (2000-2010 рр.) : до 80‑річчя від дня народж. / Ін‑т вищої освіти НАПН України, Європ. ун‑т ; [упоряд.: Я. С. Калакура, Г. О. Козлакова]. - К. : Вид‑во Європ. ун‑ту, 2010. - 31 с.    Шифр зберігання: 016    К 68

Віктор Петрович Коцур : біобібліогр. нарис / [уклад.: Ольга Шкира, Ніна Обертій, Інна Корж та ін. ; відп. за вип.: Ольга Шкира, Анатолій Коцур ; ред.: Анатолій Коцур, Володимир Борисенков, Валерій Хомич]. - Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2010. - 180, [1] с. : фотогр. - (Сер. „Наукова еліта Переяславщини"). - Назва на обкл.: Коцур Віктор Петрович.    Шифр зберігання: 016    К 75

Коцур Надія Іванівна : учений у галузі охорони здоров'я дітей і підлітків, історії медицини, професор університету : біобібліогр. нарис / ДВНЗ "Переясла-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; [уклад.: Ольга Шкира, Лідія Губар, Альона Спіжова та ін. ; відп. за вип. Ольга Шкира ; ред.: Віктор Коцур, Тамара Кебкало]. - Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2010. - 94, [1] с. : фотогр. - (Сер. „Наукова еліта Переяславщини").    Шифр зберігання: 016    К 75

Володимир Йосипович Лажнік  : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; [уклад. Л. П. Бондар, А. О. Бояр]. - Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. - 35 с. : портр.   Шифр зберігання 016    Л 16

Петро Васильович Луцишин  : біобіліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; [уклад. Л. П. Бондар, А. О. Бояр]. - Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. - 39 с. : фотогр.   Шифр зберігання 016    Л 86

Морозов, О. «Альдини» в бібліотечному зібранні Ніжинського історико‑філологічного інституту князя Безбородька : каталог / Б‑ка Ніжин. держ. ун‑ту ім. Миколи Гоголя, Музей рідкіс. книги ; [авт. передмови та упоряд. Морозов О. С.] . - Ніжин : Ферокол, 2010. - 38 с. : іл. - (Сер. «Книжкові пам'ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : заснована у 2010 р.). - 190‑річчю б‑ки Ніжин. держ. ун‑ту ім. Миколи Гоголя присвячується.    Шифр зберігання: 017/019    М 80

Ніжинська вища школа: викладачі і випускники : календар знам. і пам'ят. дат на 2010 р. / Ніжин. держ. ун‑т ім. Миколи Гоголя, Бібліотека ; [упоряд.: Л. І. Литвиненко, І. М. Супруненко ; передмова Л. І. Литвиненко ; літ. ред. Н. А. Одарич ; відп. за вип. Н. О. Ленченко]. - Ніжин : [б. в.], 2010. - 43 с.    Шифр зберігання: 378.6:37    Н 60

Скарбниця знань університету : бібліогр. покажч. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; [упоряд. Л. В. Гранатович ; вступ. ст. Л. І. Литвиненко]. - Ніжин : Вид-во НДУ, 2010. - 27 с. - До 190-річчя від дня заснув. б-ки Ніжин. вищої школи.     Шифр зберігання 016    С 42

Стародруки XVI - першої половини XVIII ст. з колекції «Polonica» бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : каталог /  Ніжин. культ.‑просвітн. Спілка громадян пол. походження «Астер», Б‑ка Ніжин. держ. ун‑ту ім. Миколи Гоголя, Музей рідкіс. книги ; [упоряд. кат. стародруків Морозов О. С. ; авт. тексту передмови: Морозов О. С., Потапенко М. В.]. - Ніжин : Гідромакс, 2010. - 174 с. : іл. - (Сер. «Книжкові пам'ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : заснована у 2010 р.).    Шифр зберігання: 025.3 ; 78    С 77

Тарасенко Галина Сергіївна : (до 55-річчя від дня народження) : біобліогр. покажч. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Б-ка ; [упоряд.: О. В. Діденко, Т. М. Баланюк ; відп. за вип.: В. С. Білоус]. - Вінниця : [б. в.], 2010. - 63 с. : фотогр.    Шифр зберігання 016    Т 19

 

Технології навчання в системі професійної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Б-ка ; [уклад.: Панасенко Н. Л., Онуфрієва О. М. ; наук. консультанти: Шалімова І. Н., Чепурко І. П. ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко]. - Х. : УІПА, 2010. - 95 с.    Шифр зберігання: 016    Т 38

Факультет початкової освіти та практичної психології Бердянського державного педагогічного університету : біобібліографія / Бердян. держ. пед. ун-т, Ф-т почат. освіти та практ. психології ; [відп. ред. О. В. Голуб, А. М. Крамаренко ; бібліогр. ред. А. С. Толкачова]. - Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2010. - 99 с. : іл.    Шифр зберігання: 013  Ф 18

 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com