Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Науково-інформаційна діял... Бібліографічна продукція ... 2006 рік
логін: пароль: Реєстрація
2006 РІК
пошук:

Адаменко, О. В. Публікації й дисертації українських авторів з питань виховання школярів (друга половина ХХ століття) : бібліогр. покажч. / О. В. Адаменко ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2006. - 227 с.     Шифр зберігання 016   А 28

Бібліотека Степана Пилиповича Бевзенка у фондах Наукової бібліотеки Уманського педагогічного університету : бібліогр. довід. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; [упоряд. П. Ю. Гриценко, М. М. Торчинський, Н. А. Н. А. Цимбал]. - Умань : Софія, 2006. - 114 с., [1] арк. портр.     Шифр зберігання: 01    Б 59

Білий Онуфрій Васильович : [канд. хім. наук, проф., зав. каф. Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад. О. З. Медалієва ; наук. ред. Масненко В. В.  ; авт. вступ. ст. Карловська Н. Є. ]. - Черкаси : [б. в.], 2006. - 27 с. : портр. - (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 2).    Шифр зберігання 016    Б 61 

Вища школа України і Болонський процес : бібліогр. покажч. / АПН України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Європ. ун-т ; [упоряд.: Б. І. Корольов, З. І. Тимошенко, Г. П. Ущапівська ; авт. передм. Б. І. Корольов]. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2006. - 143 с.   Шифр зберігання 016     В 55

Вуз третього тисячоліття: інноваційна діяльність : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко]. - Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. - 65 с.     Шифр зберігання: 016   В 88

Гусак Андрій Михайлович : [вчений-фізик, д-р фіз.-мат. наук, проф. каф. теорет. фізики Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад. О. З. Медалієва ; наук. ред.: Масненко В. В. ; авт. вступ. ст. С. В. Корнієнко]. - Черкаси : [б. в.], 2006. - 39 с. : портр. - (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 3).     Шифр зберігання 016    Г 96 

Захаренко Олександр Антонович (1937-2002 рр.) : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народження / [уклад.:  Захаренко С. О., Медалієва О. З.] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : [б. в.], 2006. - 39 с. : портр.     Шифр зберігання 016     З-38

Захаренко Олександр Антонович (1937-2002 рр.) : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / [уклад.: Захаренко С. О., Медалієва О. З. ; рец.: Бугаєнко К. С., Прокопенко Л. І. ; наук. ред. Масненко В. В.] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка, Каф. теорії та історії педагогіки. - Вид. 2-ге, допов. - Черкаси : [б. в.], 2006. - 50 с. : портр.  Шифр зберігання 016    З-38

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 63 Історія. Історичні науки (1792-1939 рр.): бібліогр. покажчик / О. Б. Конончук (уклад.). - Т. : ТНПУ, 2006. - 320 с.

Лизогуб Володимир Сергійович : [вчений-фізіолог, д-р біол. наук, проф., зав. каф. анатомії та фізіології людини і тварин Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Ф-т фізич. виховання, Наук. б-ка ; [уклад.: С. О. Коваленко, О. З. Медалієва ; наук. ред.: Масненко В. В. ; авт. вступ. ст. М. В. Макаренко]. - Черкаси : [б. в.], 2006. - 35 с. : портр. - (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 5).       Шифр зберігання 016    Л 55

Володимир Личковах : (до 30-річчя наук.-пед. діяльності в Черніг. держ. пед. ун-ті ім. Т. Г. Шевченка) : біобібліогр. покажч. / Черніг облас. універсальна наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; уклад. В. А. Личковах, Л. І. Маслюк, Н. В. Романчук, Т. І. Тітова, О. М. Тютюнник ; відп. ред. В. О. Дятлов. - Чернігів, 2006. - 56 с.     Шифр зберігання: 016    Л 66

Морозов Анатолій Георгійович: доктор історичних наук, професор : [зав. каф. новітньої історії Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад. О. З. Медалієва ; наук. ред.: Масненко В. В. ; авт. вступ. ст. В. М. Мельниченко]. - Черкаси : [б. в.], 2006. - 35 с. : портр. - (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 4).    Шифр зберігання 016     М 80

Покажчик праць, опублікованих у виданнях Черкаського державного педагогічного інституту (1941-1965 рр.) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад. та авт. передм.: О. З. Медалієва ; наук. ред.: Масненко В. В.]. - Черкаси : [б. в.], 2006. - 196 с. - (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 1).    Шифр зберігання 013    П 48 

Профессор Олег Ефимович Ольшанский (1921-2005 гг.) : биобиблиогр. указ. / Славян. гос. пед. ун-т, Науч. б-ка ; [сост. О. Г. Тищенко ; науч. ред. В. А. Глущенко]. - Славянск : СГПУ, 2006. - 25 с. 

Профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Б-ка. - Суми : [б. в.], 2006. - 94 с.    Шифр зберігання: 016   П 84

Українське народознавство - жива вода душі народу : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. В. Науменко ; відп. за вип. В. В. Бугаєнко] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Б-ка. - Суми : [б. в.], 2006. - 61 с.   Шифр зберігання 016    У 45

 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com