Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Про Бібліотеку Структура Бібліотеки. Чит... Передплачувані періодичні...
логін: пароль: Реєстрація
ПЕРЕДПЛАЧУВАНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ІНОЗЕМНИХ ВИДАВНИЦТВ
пошук:

 

У 2013 році ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського передплачує одинадцять назв періодичних видань з питань психології і педагогіки країн далекого зарубіжжя.

 


№ п/п

Скан обкладинки журналу

Назва періодичного видання

Переклад назви

Країна

походження журналу

Рік надходження до бібліотеки

Анотація

1.

Journal of Vocational Education & Training

 Журнал професійної освіти і навчання"

 Велика Британія
2014
У журналі висвітлюються проблеми теорії, методики і практики професійної освіти, зокрема дидактики, методики і технологій навчання, історії професійної освіти, управління, використання зарубіжного досвіду.

2.

 British Journal.jpg

British Journal of Educational Technology

„Освітні технології "

Велика Британія

2002-2012

Статті журналу висвітлюють повний спектр питань з навчання та виховання, а саме: оцінювання і моніторинг в освіті; психологія спілкування; планування та організація навчально-виховного процесу; зберігання, пошук та розповсюдження джерел інформації; підтримка самоосвіти та дистанційного навчання; проблеми та потенційні можливості нових технологій в навчанні та вихованні; наукові дослідження в освіті та їх розповсюдження та багато інших питань. Журнал є основним джерелом інформації для викладачів вищих навчальних закладів і фахівців освітянської галузі.

3.

 Childhood.jpg

Childhood Education

„Освіта в дитинстві"

США

2002-2013

У журналі відводиться важливе місце авторитетним статтям про нововведення у шкільному середовищі, їх застосуванню на практиці, нагальним проблемам у системі освіти, розвитку дитини від її народження до ранньої юності, значенню вихователів та педагогів у формуванні та розвитку дитини.

4.

 

Educational Evaluation and Policy Analysis

Аналіз освітньої політики та оцінювання в освіті"

Велика Британія

2012-2013

Статті журналу подають теоретичний та методологічний аналіз з питань освітньої політики та оцінювання в освіті. Міждисциплінарний журнал фокусується на оригінальних дослідженнях, теоретичних напрямах і методиках. Для вчених, фахівців і зацікавлених осіб, хто опікується даним питанням.

5.

 Edukacja.jpg

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

„Безперервна освіта дорослих"

Польща

2012-2013

Місія журналу: публікація актуальних і суттєвих наукових проблем з точки зору польської та міжнародної професійної освіти, андрагогіки та навчання дорослих. В журналі висвітлюються питання теорії, методології, педагогіки праці, андрагогіки, професійної консультації, освіти і ринку праці. Авторами статей є видатні польські та зарубіжні вчені, співробітники університетів, дослідницьких інститутів, організатори освіти дорослих і молоді науковці, зокрема Ю. Пултужицкі, Т. Новацький, З. Квеціньскі, Т. Левовіцкі, С. Квятковскі, Т. Александер та зарубіжні автори Б. Барц, А. Бєляєва, Н. Грегер, Л. Матс, Н. Г. Ничкало, Г. Шмідт та інші.

6.

 

Gender and Education

„Гендер та освіта"

Велика Британія

2006-2013

Статті журналу розкривають проблеми гендерної освіти в окремих зарубіжних країнах. Також темами публікацій є реалізація гендерних підходів на різних ступенях і формах навчання: початкова, середня та вища освіта; культура молоді в школі та за її межами; професійна освіта; медіа-освіта; домашня освіта та ін.

7.

 

Journal of Educational Psychology

„Журнал з питань освітньої психології"

США

2012-2013

Журнал публікує статті з питань педагогічної психології, зокрема традиційний і мета-аналітичний огляд з питань освіти і психологічні дослідження, методи дослідження та науково-дослідні програми, теоретичні роботи, емпіричні роботи (експериментальні дослідження та емпіричні дослідження на місцях), міжнародні перспективи, новини.

8.

 

La Revue Francaise de Pédagogie

„Французький педагогічний журнал"

Франція

2012-2013

Журнал публікує статті з питань педагогічної психології, зокрема традиційний і мета-аналітичний огляд з питань освіти і психологічні дослідження, методи дослідження та науково-дослідні програми, теоретичні роботи, емпіричні роботи (експериментальні дослідження та емпіричні дослідження на місцях), міжнародні перспективи, новини.

9.

 Edukacja.jpg

Pädagogik

„Педагогіка"

Німеччина

2000-2013

Журнал „Педагогіка" видавництва Бельтц є провідним фаховим виданням в галузі практичної педагогіки, який задовольняє потреби освітян з різних дисциплін навколо широкого кола актуальних питань. Видання постійно публікує матеріали наукових дискусій з практичних та теоретичних питань сучасної педагогіки в Німеччині.

10.

 Studies.jpg

Studies in Educational Evaluation

„Дослідження з оцінювання в освіті"

Нідерланди

2006-2013

Журнал публікує першоджерела з питань оцінювання в освіті: емпіричні методи дослідження, що застосовуються на практиці в системі освіти в усьому світі; теоретичні погляди та емпіричні дослідження, пов'язані з проблемами, що виникають під час оцінювання освітніх програм; статті, що розглядають процеси оцінювання в окремо взятій країні або в декількох країнах у порівнянні; рецензії та короткі анотації на погляди науковців щодо емпіричних методів дослідження.

11.

 Zeitschrift.jpg

Zeitschrift für Pädagogik

„Педагогічний журнал"

Німеччина

2006-2013

Кожний номер журналу розглядає певну тематику, що стосується галузі освіти, зокрема, розглядаються такі питання: освітня політика; культура освіти;емпіричні дослідження в системі освіти; освіта, сім'я та суспільство; педагогіка та національна культура; співробітництво в роботі вчителів та ін.

12.

 Zeitschrift fur Padagogische.jpg

Zeitschrift für Pädagogische Psychologie

„Журнал з педагогічної психології"

Німеччина

2012-2013

Статті журналу подають теоретичний та методологічний аналіз з питань освітньої політики та оцінювання в освіті. Міждисциплінарний журнал фокусується на оригінальних дослідженнях, теоретичних напрямах і методиках. Для вчених, фахівців і зацікавлених осіб, хто опікується даним питанням.  

 

 

 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com