Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Науково-інформаційна діял... Бібліографічна продукція ... 2012 рік
логін: пароль: Реєстрація
2012 РІК
пошук:
 

Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу Київського університету імені Бориса Грінченка (2011 рік) / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Б‑ка ; [упоряд.: Зотова В. А., Самчук Л. І., Острікова Н. В., Демченко Н. М; наук. ред. Зотова В. А. ; наук. консультант Хоружа Л. Л. ; бібліогр. ред. Самчук ЛІ.]. – К: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 207 с.    Шифр зберігання    013    Б 59

У бібліографічному покажчику систематизовано публікації професорсько-викладацького колективу, докторантів, аспірантів і здобувачів Київського університету імені Бориса Грінченка за 2011 рік. Видання є хронологічним продовженням попередніх випусків і налічує 1299 бібліографічних записів, які згруповано у 8 розділах, а саме: монографії; підручники, навчально-методичні посібники; навчальні програми; статті з періодичних та продовжуваних видань; методичні рекомендації; матеріали науково-практичних конференцій; дисертації та автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня; наукові видання Київського університету імені Бориса Грінченка.

 
 
 

Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: Чебикін Олексій Якович, Гохман Олександр Рафаїлович, Резніченко Микола Іванович, Серпіонова Есфір Наумівна, Носенко Анна Іванівна, Максименко Юрій Борисович, Тарасенко Андрій Андрійович, Корольова Тетяна Михайлівна, Курлянд Зінаїда Наумівна, Листопад Олексій Анатолійович, Гедікова Наталя Пилипівна, Мисик Ірина Георгіївна, Тарасенко Ольга Андріївна, Яцій Олександр Михайлович, Жаровцева Тетяна Григорівна. Вип. 7 / [Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; упоряд. Яцій О. М. ; наук. ред. Тиранова Л. Є. ; ред.: Панченко І. В., Ісаєнко А. А., Шафоростова К. І. ; відп. за вип. Кухта Є. С.]. – О. : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2012. – 124 с. – До 195‑річниці витоків заснування Південноукр. нац. пед. ун‑ту ім. К. Д. Ушинського    Шифр зберігання    013    Б 59

У бібліографічному покажчику представлено публікації професорсько-викладацького складу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Видання містить також біографічні довідки про життя та науково-педагогічну діяльність викладачів університету. Адресовано

науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам та всім, хто цікавиться проблемами розвитку педагогічної науки, освіти і практики.

  
 

Бібліографічний покажчик публікацій професорсько-викладацького складу кафедри дошкільної освіти (2001–2011) / М‑во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т, Наук. б-ка ; [уклад. А. В. Гельвіх ; відп. за вип. А. П. Шакула]. – Маріуполь : МДУ, 2012. – 66 с. – (Сер.: Публікації кафедр МДУ. Бібліографічні покажчики ; вип. 4)    Шифр зберігання    ?????

Покажчик присвячено науковій та педагогічній діяльності кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету. До видання увійшли публікації професорсько-викладацького складу кафедри, опубліковані впродовж 2001–2011 рр. Покажчик стане в нагоді науковим працівникам, аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам.
 
 
 

Бібліотека сучасної школи : бібліогр. покажч. / Наук.-пед. б‑ка м. Миколаєва ; [упоряд. Шутяк Л. В. ; ред. Радутна Н. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2012. – 43 с.

Шифр зберігання    ????

         У бібліографічному покажчику представлено документи, що висвітлюють організацію роботи шкільної бібліотеки, основні напрями діяльності шкільного бібліотекаря. До покажчика увійшли книги та статті з періодичних видань, отримані бібліотекою впродовж 2004–2012 рр., які згруповані в тематичних розділах. Видання розраховане на керівників шкіл, заступників директора з виховної роботи, шкільних бібліотекарів, методистів зі шкільних фондів, студентів.
  
 

Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського 100 років : бібліогр. покажч. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Б‑ка ; [уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк ; відп. за вип. В. С. Білоус]. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – 52 с. : кольор. фотогр.    Шифр зберігання    016    В 48

Бібліографічний покажчик присвячений 100‑річчю заснування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Мета даного видання – надати викладачам, студентам, краєзнавцям, широкому колу читачів відомості про важливі події з історії університету.

 
 
 

Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. покажч. / ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун‑т, Б‑ка ; [упоряд.: Гайко О. К., Денисова О. А. ; наук. ред. Орел А. С. ; ред. Куліш П. В. ; відп. за вип. Качина В. С.]. – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2012. – 54 с. : портр. – (Сер. «Видатні професори університету» ; вип. 4).    Шифр зберігання    016    Г 55

Біобібліографічний покажчик присвячено відомому педагогу, доктору філологічних наук, професору Донбаського державного педагогічного університету Володимиру Андрійовичу Глущенку. У покажчику представлена бібліографія праць автора (332 назви), опублікованих впродовж 39 років (1973–2012 рр.) з питань методології мовознавства, лінгвістичної історіографії, історії східнослов’янських мов, методики викладання російської мови. Видання включає також літературу про життя та науково-педагогічну діяльність.
 
 
 

Богдан Іванович Губаль : бібліогр. покажч. : (до 60‑річчя від дня народж. та 35‑річчя творчої діяльн.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Наук. б‑ка ; [упоряд.: О. Б. Гуцуляк, І. М. Арабчук ; авт. передм. Н. П. Бабій]. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2012. – 63 с. : кольор. іл. – (Сер. «Вчені Прикарпатського національного університету» / відп. ред. сер. М. В. Бігусяк).    Шифр зберігання    016    Г 93

У покажчику представлено методичні посібники, статті, каталоги, участь у виставках, мистецькі роботи Богдана Івановича Губаля, професора кафедри дизайну, історії і теорії мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. До покажчика увійшла також література про Богдана Губаля та відгуки про його творчість.

 
 
 

В. И. Даль в социокультурном пространстве (1801-2011) : библиогр. указ. Ч. 2 / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, гос. учреждение „Луган. нац. ун-т им. Тараса Шевченка", Международ. фонд „Русский мир" ; [сост. Н. Л. Юган ; науч. рук. С. А. Ильин]. - Луганск : ЛНУ им. Тараса Шевченка ; Москва, 2012. - 168 с.    Шифр зберігання    016    Д 15

Библиографический указатель содержит сведения о В. И. Дале, его литературных произведениях, научных работах, переписке с современниками. В нем приведены научные и научно-популярные исследования, касающиеся различных направлений деятельности В. И. Даля. Библиографическое издание снабжено именным и предметно-тематическим указателями.
  
 

Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності / уклад.: Людмила Савенкова, Володимир Крячко ; [відп. ред. Л. Макаренко]. – К. : Вид‑во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 245 с. : іл. – Тит. арк. паралельно англ.    Шифр зберігання    012    Є 27

У книзі представлено дослідження наукового та політико-громадського простору активності доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, директора Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Володимира Борисовича Євтуха. Структура видання включає цитування праць вченого вітчизняними та зарубіжними дослідниками, його участь у наукових заходах, перелік власних праць у бібліотеках світу та згадки про науковця, державницьку діяльність та зв’язки з міжнародними та вітчизняними суспільними структурами. Останній розділ містить списки вибраних праць В. Б. Євтуха з посиланнями на інтернет-видання.

  
 

Захаренко Олександр Антонович (1937–2002 рр.) : біобібліогр. покажч. : (до 75-річчя від дня народж.) / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [уклад.: Л. І. Прокопенко, С. О. Захаренко ; наук. ред. А. І. Кузьмінський]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. – 63 с. – (Сер. «Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 17).    Шифр зберігання    016    З-38

У покажчику зібрано бібліографію праць академіка Національної академії педагогічних наук України, академіка Російської академії освіти, члена-кореспондента Академії педагогічних наук СРСР, Народного вчителя СРСР Олександра Антоновича Захаренка та праць про нього. Він буде корисним педагогам, науковцям, викладачам, усім, хто цікавиться питаннями шкільної освіти.

 

Інститут політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : бібліогр. покажч. (1992-2012 рр.) : до 20-річчя створення Ін-ту політології та права / Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т політології і права ; [упоряд. Н. І. Тарасова ; бібліогр. ред.: Г. І. Шаленко, О. А. Кадіна ; за наук. ред. Б. І. Андрусишина]. - Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова. - 2012. - 261 с.


У бібліографічному покажчику представлено перелік наукових публікацій співробітників кафедр: теорії та історії держави і права, економічної теорії, політології та державного управління, освітньої політики, методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін, правознавства, цивільного та трудового права, політичних наук, кримінального права та процесу.
 

  
 

Козацтво в історії та культурі України : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [уклад.: Кузнець Т. В., Григоренко Т. В., Ткаченко Т. С., Пінковська А. П.]. – Умань : Сочінський, 2012. – 93 с.   Шифр зберігання    016   К 59

Пропонований покажчик літератури має близько 1300 назв публікацій з історії українського козацтва, які містить Наукова бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тични. Це різнопланова література, тематично згрупована, яка допоможе відтворити місце козацтва в історії та культурі України.

  
 

Тадеуш Левовицький – учений, педагог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. до ювілею видат. пол. вченого / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [переднє слово: Кремень В. Г. ; наук. редагування: Огнев'юк В. О. ; упоряд.: Сисоєва С. О., Соколова І. В. ; пер. з пол.: Івашко А. Р., Івашко О. А.]. – К. : Едельвейс, 2012. – 95 с.    Шифр зберігання    016    Л 37

У біобібліографічному покажчику представлено життєвий та творчий шлях, а також науковий доробок відомого польського вченого, доктора хабілітованого гуманістичних наук в галузі педагогіки, професора звичайного, іноземного члена НАПН України, почесного ректора Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів Тадеуша Левовицького. Покажчик налічує понад 600 наукових праць вченого, а також інтерв’ю за 1970–2011 рр. Адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, слухачам системи післядипломної педагогічної освіти, всім, хто цікавиться проблемами розвитку педагогічної науки і практики у Республіці Польща, європейськими напрямами розвитку сучасної освіти.

  
 

Наталія Григорівна Мозгова : біобібліогр. покажч. : до 55-річчя від дня народж. та 30-річчя наук.-пед. діяльності в Нац. пед. ун-ті ім. М. П. Драгоманова / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т філософ. освіти і науки, Наук. б‑ка ; [упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; бібліогр. ред.: Г. І. Шаленко, О. А. Кадіна]. – К: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 76 с. : кольор. фотогр.    Шифр зберігання    016    М 74

Біобібліографічний покажчик присвячений науково-педагогічній діяльності доктора філософських наук, Заслуженого працівника освіти України, професора кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Наталії Григорівни Мозгової. У виданні представлено нарис науково-педагогічної та громадської діяльності, основні дати життя та діяльності та хронологічний покажчик друкованих праць вченого. До покажчика увійшла також література про Н. Г. Мозгову та фотоальбом.

  
 

Олег Семенович Падалка : біобібліогр. покажч. : до 60‑річчя від дня народж., 40-річчя пед. та 30-річчя наук.-пед. діяльності / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Каф. теорії та історії педагогіки, Наук. б‑ка ; [упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; бібліогр. ред. О. А. Кадіна ; літ. ред. Г. Є. Голіцина]. – К: Вид-во НПУ імМ. П. Драгоманова, 2012. – 99, [1] с. : кольор. фотогр.    Шифр зберігання    016    П 12

Біобібліографічний покажчик присвячений науковій та педагогічній діяльності Першого проректора з організації навчально-виховної роботи і економіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктора педагогічних наук, професора кафедри теорії та історії педагогіки, члена-кореспондента НАПН України, академіка АН вищої освіти України, заслуженого працівника освіти України Олега Семеновича Падалки. Покажчик містить основні дати життя та діяльності, нариси науково-педагогічної і громадської діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць професора О. С. Падалки.

  
 

Володимир Михайлович Половець : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б‑ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 39 с.    Шифр зберігання    016    П 52

У покажчику представлено науковий та методичний доробок доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри українознавства, політології і соціології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Володимира Михайловича Половця. До покажчика увійшла також література про науково-педагогічну діяльність вченого. Видання розраховане на науковців, викладачів історичних факультетів вузів, аспірантів, студентів, учителів та методистів, працівників бібліотек.

  
 

Проблеми сучасної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 1 Укр. інж.-пед. акад., Наук. б‑ка ; [уклад.: Панасенко Н. Л., Карпенко С. В. ; наук. консультант Штефан Л. В. ; наук. ред. Ніколаєнко Н. М.]. – Х. : УІПА, 2012. – 87 с.    Шифр зберігання    016    П 78

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячено питанням модернізації, фінансування, менеджменту та міжнародних зв’язків професійної освіти. До першого випуску увійшли статті з наукових збірників та періодичних видань, опублікованих впродовж 2010–2012 рр., які систематизовані за тематичними розділами. У виданні представлено документи щодо розвитку освіти в контексті Болонського процесу, розкрито питання організації роботи вищих навчальних закладів, педагогіки та психології вищої освіти, відображено матеріали, присвячені проблемам реформування професійно-технічної освіти тощо. Покажчик створено на допомогу науковому та навчальному процесові і розрахований на керівників закладів освіти, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

  
 

Григорій Сковорода (1722–1794) : наук.-допом. біобібліогр. покажч. Вип. 3. До 290-річчя з дня народження / [Б-ка Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди ; бібліографи-уклад.: Ольга Шкира, Ольга Нефедова, Алла Яковенко та ін. ; ред. Віктор Коцур, Ірина Доброскок, Олег Базалук ; наук. консультант Анатолій Брехунець ; авт. проекту Ольга Шкира ; фотосвітлини Олексія Бобильова ; худож. портр. Ганни Єгорової]. – Переяслав-Хмельницький : Кондор, 2012. – 205 с. : іл. – Тит. арк. паралельно англ.       Шифр зберігання    012    С 44

Видання присвячене 290-й річниці з дня народження Григорія Сковороди та висвітлює життєвий і творчий шлях великого українського філософа, педагога-просвітителя. Разрахований на наукових працівників, аспірантів, викладачів.

  
 

Богдан Васильович Слющинський : бібліогр. покажч. / М‑во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т, Наук. б-ка ; [уклад. А. В. Гельвіх ; відп. за вип. А. П. Шакула]. – Маріуполь : МДУ, 2012. – 42 с. – (Сер.: Праці вчених МДУ. Бібліографічні покажчики ; вип. 7)    Шифр зберігання   ????

Бібліографічний покажчик присвячено науковій та педагогічній діяльності Богдана Васильовича Слющинського, доктора соціологічних наук, професора, завідувача кафедри політології, філософії та соціології Маріупольського державного університету. До видання увійшли наукові, навчально-методичні та художні твори вченого, опубліковані впродовж 1995–2011 рр.
  
 

Стражнікова, І. В. Наукові дослідження Західного регіону України другої половини ХХ– початку ХХІ століття : (алфавіт.-бібліогр. покажч.) / [упоряд.] Стражнікова І. В. ; М‑во освіти і науки , молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун‑т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : НАІР, 2012. – 95 с.    Шифр зберігання    016    С 83

У бібліографічному покажчику зібрано відомості про дисертаційні дослідження всіх сфер суспільної практики Західного регіону України – економіки, політики, науки, мистецтва, літератури, підприємництва, архітектури, які виокремлено у відповідні розділи. Покажчик систематизує наукові дослідження з різних галузей знань Західного регіону України, а їх вивчення буде корисним для педагогів, науковців та всіх, хто цікавиться проблемами даного регіону.
Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com