Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Науково-інформаційна діял... Бібліографічна продукція ... 2013
логін: пароль: Реєстрація
2013
пошук:

 

 


 

Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка (2012 рік) / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Бібліотека ; [упоряд.: Зотова В. А., Демченко Н. М. ; наук. ред. Зотова В. А. ; наук. консультант Хоружа Л. Л. ; бібліогр. ред. Демченко Н. М.]. - К. : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2013. - 203 с. Шифр зберігання 013 Б 59


У бібліографічному покажчику систематизовано публікації професорсько-викладацького колективу, докторантів, аспірантів і студентів Київського університету імені Бориса Грінченка за 2012 рік. Видання є хронологічним продовженням попередніх випусків і складається з 12 розділів. Покажчик адресовано науковцям, викладачам, студентам, працівникам системи освіти, а також тим, хто здійснює науково-дослідну, науково-педагогічну, методичну та виховну діяльність.
 

   

 

Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2008-2013 рр.) : наук. вид. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [упоряд. Штома Л. Н. ; наук. ред.: Зязюн І. А., Ничкало Н. Г., Отич О. М. ; бібліогр. ред. Штома Л. Н.]. - К. ; Чернівці : Зелена Буковина, 2013. - 400, [3] c. Шифр зберігання 013 Б 59


У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників, докторантів, аспірантів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за останні 5 років (2008-2013 рр.). Покажчик складається з 16 розділів і налічує 2988 бібліографічних записів. Видання адресовано науково-педагогічним і педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, викладачам і керівникам навчальних закладів, слухачам інститутів післядипломної освіти, бібліотечним працівникам та усім, хто цікавиться проблемами розвитку освіти і науки.
 

   
 
 

Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії (2003–2013 рр.) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: Єрьоміна О. І., Карпенко С. В. ; відп. ред. Н.М. Ніколаєнко ]. – Електрон. текст. дані. – Х. : УІПА, 2013. – 161 с. – (Праці кафедр УІПА). – Режим доступу: http://library.uipa.edu.ua/images/flip-books/05/bibl.mat.pdf.

Бібліографічний покажчик присвячено 55-річчю УІПА. Покажчик містить наукові, навчальні, навчально-методичні видання, статті з періодичних та продовжуваних видань, автореферати дисертацій, створені викладачами і співробітниками кафедри в 2003-2013 рр. Видання буде корисним спеціалістам у сфері вищої та прикладної математики: викладачам, аспірантам і студентам ВНЗ.

   
  
             Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва Української інженерно-педагогічної академії (2003–2013 рр.) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: Єрьоміна О. І., Карпенко С. В., Ніколаєва Т. Ю., Щелкунова Н. Л. ; відп. ред.Н. М. Ніколаєнко]. – Електрон. текст. дані. – Х. : УІПА, 2013. – 204 с. – (Праці кафедр УІПА). – Режим доступу: http://library.uipa.edu.ua/images/flip-books/02/itvo.pdf.
         У бібліографічному покажчику, присвяченому 55-річчю УІПА, систематизовано плідну, творчу працю професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва за 10 років діяльності (2003-2013 рр.). Покажчик містить наукові, навчальні, навчально-методичні видання, статті з періодичних та продовжуваних видань, автореферати дисертацій, створені викладачами і співробітниками кафедри в 2003-2013 рр. Видання буде корисним спеціалістам у сфері машинобудування та зварювального виробництва: викладачам, аспірантам і студентам ВНЗ.
   
  

Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри інформатики та компютерних технологій Української інженерно-педагогічної академії (2003–2013 рр.) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: Єрьоміна О. І., Карпенко С. В. ; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Електрон. текст. дані. – Х. : УІПА, 2013. – 169 с. – (Праці кафедр УІПА). – Режим доступу: http://library.uipa.edu.ua/images/flip-books/03/3203.pdf.

Бібліографічний покажчик присвячено 55-річчю УІПА. Покажчик містить наукові, навчальні, навчально-методичні видання, статті з періодичних та продовжуваних видань, автореферати дисертацій, створені викладачами і співробітниками кафедри в 2003-2013 рр. Видання буде корисним спеціалістам у сфері інформаційних технологій в навчанні: викладачам, аспірантам і студентам ВНЗ.

 
   
  

Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії (2003–2013 рр.) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: Єрьоміна О. І., Карпенко С. В., Рубан Н. П. ; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Електрон. текст. дані. – Х. : УІПА, 2013. – 89 с. – (Праці кафедр УІПА)– Режим доступу: http://library.uipa.edu.ua/images/flip-books/06/Kaf.pedag.kreat.pdf.

          Бібліографічний покажчик присвячено 55-річчю УІПА. Покажчик містить наукові, навчальні, навчально-методичні видання, статті з періодичних та продовжуваних видань, автореферати дисертацій, створені викладачами і співробітниками кафедри в 2003-2013 рр. Видання буде корисним спеціалістам у сфері креативної педагогіки та інтелектуальної власності: викладачам, аспірантам і студентам ВНЗ.    
   
 

Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри металоріжучого обладнання і транспортних систем Української інженерно-педагогічної академії (1993–2013 рр.) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: Єрьоміна О. І., Карпенко С. В. ; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Електрон. текст. дані. – Х. : УІПА, 2013. – 182 с. – (Праці кафедр УІПА). – Режим доступу: http://library.uipa.edu.ua/images/flip-books/04/Moits.pdf.

          Бібліографічний покажчик присвячено 55-річчю УІПА. Покажчик містить наукові, навчальні, навчально-методичні видання, статті з періодичних та продовжуваних видань, автореферати дисертацій, створені викладачами і співробітниками кафедри в 1993-2013 рр. Видання буде корисним для спеціалістів у сфері металоріжучого обладнання і транспортних систем: викладачам, аспірантам і студентам ВНЗ.    
   
  

Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри практичної психології Української інженерно-педагогічної академії (2003–2013 рр.) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: Єрьоміна О. І., Карпенко С. В., Ніколаєва Т. Ю. ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Електрон. текст. дані. – Х. : УІПА, 2013. – 91 с. –(Праці кафедр УІПА). – Режим доступу: http://library.uipa.edu.ua/images/flip-books/07/Psuhol.pdf.

Бібліографічний покажчик присвячено 55-річчю УІПА. Покажчик містить наукові, навчальні, навчально-методичні видання, статті з періодичних та продовжуваних видань, автореферати дисертацій, створені викладачами і співробітниками кафедри в 2003-2013 рр. Видання буде корисним для спеціалістів  у сфері інженерно-педагогічної освіти, психології: викладачам, аспірантам і студентам ВНЗ.    
   
  

Видання професорсько-викладацького складу та співробітників Української інженерно-педагогічної академії (2008–2012 рр.) [Електронний ресурс] : до 55-ї річниці заснування академії : бібліогр. покажч. : ювіл. вип. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: Єрьоміна О. І., Карпенко С. В. ; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Електрон. текст. дані. – Х. : УІПА, 2013. – 755 с. – Режим доступу:

http://library.uipa.edu.ua/publications/bibliografichna-produktsiya-biblioteki/item/470-vidannya-profesorsko-vikladatskogo-skladu-i-spivrobitnikivukrajinskoji-inzhenerno-pedagogichnoji-akademiji-2008-2012rr.html.

          У бібліографічному покажчику систематизовано публікації професорсько-викладацького колективу та співробітників Української інженерно-педагогічної академії за 2008–2012 рр. Покажчик – своєрідний підсумок наукової діяльності академії за 5 років, який містить наукові, навчальні, навчально-методичні видання, статті з періодичних та продовжуваних видань. Видання буде корисним спеціалістам у сфері освіти: викладачам, аспірантам і студентам вузів.    
   

 

Градовський Анатолій Володимирович: доктор педагогічних наук, професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б ка ; [уклад. Л. Г. Голиш ; наук. ред. А. І. Кузьмінський ; авт. вступ. ст. О. С. Киченко]. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. - 39 с. : портр. - (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 19). Шифр зберігання 016 Г 75


Біобібліографічний покажчик присвячено Анатолію Володимировичу Градовському, відомому вченому, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У покажчику представлено науковий доробок вченого, а також літературу про його науково-педагогічну діяльність. Видання адоесовано науковцям, викладачам, студентам та фахівцям у галузі філологічних та культурологічних наук.
 


 

Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів : бібліогр. Покажч. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [упоряд. Штома Л. Н. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Отич О. М. ; наук. ред. Зязюн І. А. ; бібліогр. ред. Штома Л. Н.]. - К. ; Кіровоград : Імекс ЛТД, 2013. - 149 с. Шифр зберігання 016 Е 86


У бібліографічному покажчику представлено перелік філософських, психологічних і педагогічних праць з проблем теорії та історії педагогічної майстерності, педагогічної естетики та етики, психопедагогіки, професійного і особистісного розвитку вчителя й викладача вищого педагогічного навчального закладу. Для науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації, бібліотечних працівників наукових бібліотек, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами розвитку особистості і професійної майстерності педагога.
 

   

 

Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [упоряд. Штома Л. Н. ; наук. ред. Ничкало Н. Г.]. - 3 тє вид., переробл. і доповн. - К. : Богданова А. М., 2013. - 180 с. : портр. Шифр зберігання 016 З-99


Покажчик присвячено Івану Андрійовичу Зязюну, доктору філософських наук, професору, дійсному члену НАПН України, засновнику наукової школи педагогічної майстерності, директору Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. У біобібліографічному покажчику подано бібліографію наукових праць академіка, літературу про його життя й діяльність, наукову школу вченого. Видання буде корисним фахівцям в галузі педагогіки, психології, філософії освіти, мистецтва для наукової, навчально-виховної та методичної діяльності.
 

   

 Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за 1 квартал 2013 р. / КЗ ЛОР «Львів. облас. наук.-пед. б ка», Відділ наук.-бібліогр. та інформ. роботи ; уклад.: О. Северин, О. Туркало, Л. Жидяк ; [ред. Н. Помфюк]. - Л. : [б. в.], 2013. - 20 с. Шифр зберігання 016 І-74

Северин, О. Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за 3 квартал 2013 р. / КЗ ЛОР «Львів. облас. наук.-пед. б ка», Відділ наук.-бібліогр. та інформ. роботи ; уклад.: О. Северин, О. Туркало, Л. Жидяк]. - Л. : [б. в.], 2013. - 26 с. Шифр зберігання 016 С 28


Анотовані огляди літератури інформують вчителів математики, інформатики, української мови і літератури, світової літератури, трудового навчання, фізичної культури, фізики та хімії про нові публікації в періодичних виданнях з питань методики викладання різних предметів у школі, позакласної роботи.

 
   
 Інформаційні технології в навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Бібліотека ; [уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк ; відп. за вип. В. С. Білоус]. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2013. – 92 с. – Режим доступу:

http://library.vspu.edu.ua/repozitarij/repozit/texti/vidanna_bibliot/inform%20tehnolog%20v%20navch-vih%20proc_bibl%20pokazch.pdf.

Бібліографічний покажчик присвячено проблемам застосування комп’ютерних технологій в освітньому процесі. Бібліографічний покажчик містить описи книг, що надійшли до бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського впродовж десять останніх років, та статей із періодичних видань і наукових збірників – за п’ять останніх років. Видання адресовано викладачам, аспірантам, студентам, учителям та всім, хто цікавиться питаннями використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі.  (3 898 кб) 

 

Сергій Федорович Клепко : біобібліогр. покажч. / Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського ; [голов. ред. Л. В. Литвинюк ; відп. ред. Т. О. Бондар ; уклад.: Т. Є. Курєнкова, Л. А. Александрова ; авт. вступ. ст.: В. В. Зелюк та ін.]. - Полтава : ПОІППО, 2013. - 115, [2] с. : кольор. фотогр. - (Серія "Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини" ; вип. № 4). Шифр зберігання 016 К 48


У біобібліографічному покажчику репрезентуються праці українського вченого, відмінника освіти України, доктора філософських наук, доцента, педагога, фахівця у галузі філософії освіти, проректора з наукової роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. Для науковців, викладачів, аспірантів студентів та усіх, хто цікавиться проблемами освіти та філософії освіти.
 


 

Кузьмінський Анатолій Іванович: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. І. Синявська, К. В. Касярум, О. З. Силка ; наук. ред. Н. Г. Ничкало відп. за вип.: Н. А. Тарасенкова, Г. М. Голиш]. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. - 111 с. : портр. - (Серія: Бібліографія вчених України ; вип. 5). Шифр зберігання 016 К 89


У біобібліографічному покажчику із серії «Бібліографія вчених України» представлено науковий доробок відомого українського науковця, вченого-педагога, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Кузьмінського Анатолія Івановича. Для науковців, викладачів, студентів та фахівців у га :лузі педагогічної науки.

 

   

 

     Медіакультура особистості : бібліогр. покажч. / Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва ; [упоряд. Шутяк Л. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2013. – 24 с.

Шифр зберігання 016 М 42

 

У біобібліографічному покажчику представлено документи, які розкривають можливості інформаційного простору, його вплив на формування особистості, а також використання медіаресурсів в навчально-виховному процесі. До покажчика увійшли книги та статті з періодичних видань, що надійшли до фондів бібліотеки впродовж 2004–2013 рр., які згруповано в 4 тематичних розділах. Видання адресовано педагогічним працівникам, психологам, бібліотечним працівникам, батькам та студентам.

 

 

О. В. Мішуков - видатний науковець, педагог, заслужений діяч мистецтв України : біобібліогр. покажч. / Херсон. держ. ун-т ; упоряд. Н. А. Арустамова, В. Ю. Штуріна, О. М. Блінова ; ред. Л. С. Воїнова, І. О. Марченко. - Херсон : ХДУ, 2013. - 67 с. : кольор. фотогр. Шифр зберігання 016; 91.9 М 71


У біобібліографічному покажчику представлено матеріали присвячені життю та діяльності доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника культури України, академіка Академії педагогічних і соціальних наук Росії, заслуженого діяча мистецтв України, почесного члена Міжнародної слов'янської академії освіти ім. Я. А. Коменського, депутата Херсонської обласної ради. Для наукових працівників, аспірантів, викладачам, бібліотечним працівникам та працівникам інформаційних служб.
 


 

Наукові праці та творчі роботи викладачів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у фондах бібліотеки ХГПА : інформ. бюлетень. Вип. 1. На 01.01.13 / Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; [уклад. А. М. Качур ; бібліогр. коректор Л. О. Волосова]. - Хмельницький : [ХГПА], 2013. - 71 с. Шифр зберігання 013 Н 34


В інформаційному бюлетені представлено науковий доробок та творчі роботи викладачів, науковців Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

 

   
  

          Нестеров Артем Павлович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя з дня народж. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: Т. М. Осипова, О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко ; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко]– Електрон. текст. дані. – Х. : УІПА, 2013. – 66 с. – Режим доступу: http://library.uipa.edu.ua/images/esterov.pdf.

          Біобібліографічний покажчик присвячено 80-річчю з дня народження Артема Павловича Нестерова – доктора технічних наук, професора кафедри металоріжучого обладнання і транспортних систем Української інженерно-педагогічної академії. У покажчику представлено бібліографію наукових праць А. П. Нестерова та літературу про життєвий і творчий шлях вченого. Видання адресовано педагогічним і науково-педагогічним кадрам, студентам і всім, хто цікавиться питаннями гірничої механіки та підйомно-транспортних машин.    
   

 

Проблеми сучасної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип 1 (3) / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: Панасенко Н. Л., Карпенко С. В. ; наук. консультант Штефан Л. В. ; наук. ред. Ніколаєнко Н. М.]. – Х. : УІПА, 2013. – 92 с.   Шифр зберігання    016    П 78

  Режим доступу: http://library.uipa.edu.ua/pages/item/575-vipusk-1-2013.html.

 

 Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячено питанням модернізації, фінансування, менеджменту та міжнародних зв’язків професійної освіти. До покажчика увійшли статті з наукових збірників та періодичних видань, опублікованих впродовж 2012–2013 рр., які систематизовані за тематичними розділами. Покажчик створено на допомогу науковому та навчальному процесові і розрахований на керівників закладів освіти, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.    
   

 

Школа і педагогічна думка епохи національного відродження (ХVI-ХVIII ст.) : реком. покажч. л-ри / КЗ ЛОР «Львів. облас. наук.-пед. б ка», Відділ наук.-бібліогр. та інформ. роботи ; [уклад. О. М. Туркало ; наук. ред. Н. Помфюк]. - Л. : [б. в.], 2013. - [11] с. Шифр зберігання 016 Ш 67


Рекомендаційний покажчик присвячено питанням розвитку школи і педагогічної думки епохи національного відродження ХVI-ХVIII ст. Матеріали, що увійшли до покажчика, тематично згруповано, знаходяться у фонді Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки. Видання адресовано вчителям загальноосвітніх шкіл, батькам, студентам педагогічних вузів та усім, хто цікавиться питаннями історії педагогіки.
 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com