Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Pесурси Традиційні ресурси Рідкісні та цінні видання
логін: пароль: Реєстрація
РІДКІСНІ ТА ЦІННІ ВИДАННЯ
пошук:

Рідкісні видання

у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України

імені В. О. Сухомлинського


 
Одним з головних завдань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського є надання доступу користувачам до рідкісних документів із фахових питань, які мають велике наукове, історичне та культурне значення. У бібліотеці сформовано фонд рідкісних видань (фонд РВ), що складає 28081 примірник. Зважаючи на величезну соціально-культурну значимість і цінність зібраних видань та необхідність активізувати роботу з їх збереження і впровадження у науковий обіг, цьому фонду  надано статус «науковий об’єкт, що становить національне надбання України» згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1709 від 19. 12. 2001 р.
 

Філософія Сенеки
(лат. мовою), 1615

 
 
  
Новий Заповіт
(лат. мовою), 1714

У фонді РВ зібрано і зберігаються книги, брошури й часписи видані до 1917 року.

Перлинами фонду можна вважати найдавніші видання: «Філософія Сенеки» (1615), «Новий Заповіт» (1714) видрукувані латинською мовою; фотокопія видання «Беседа избранная о воспитании чад» Иоанна Златоуста (1609); «Краткое руководство к наречию» М. В. Ломоносова (1748); прижиттєві видання творів, наукових праць видатних педагогів – М. Пирогова , К. Ушинського , С. Русової , Т. Лубенець , психологів – В. Бехтерева, І. Сікорського, В. Вагнера, Г. Челпанова, письменників – П. Куліша, В. Винниченка, О. Кониського, істориків – Д. Бантиш-Коменського, І. Огієнка, В. Щербини.

 

 

 

 

 
  У фонді РВ сформовано колекції: «Педагогіка», «Психологія», «Підручники і навчальні посібники», «Періодичні видання 1807–1917 рр.».

Для роботи з раритетами у відділі наукової організації та зберігання фонду створено сектор рідкісних видань (сектор РВ). Основні напрями діяльності сектору: наукове формування і організація зберігання, використання та збереження фонду РВ, створення електронної бази даних на рідкісні видання, що зберігаються у бібліотеці, розроблення інструктивних та методичних матеріалів з управління фондом РВ.

У 2010 році розпочато роботу з формування електронного каталогу  рідкісних видань . На сьогодні база даних складає більше 5500 записів.

Для обслуговування користувачів раритетними виданнями створюються електронні копії, що дозволяє активно використовувати документи у наукових дослідженнях не завдаючи книгам фізичних пошкоджень. У локальній мережі бібліотеки розміщено 726 повнотекстових документів педагогічного, психологічного та історико-культурного змісту та понад 300 видань навчальної літератури. Крім того зроблено перші кроки до електронної доставки документів територіально віддаленим користувачам.

Т.Лубенец
Педагогические беседы,
1913 

Каптерев П. Ф. Современные педагогические течения, 1913 

 

Колекція «Педагогіка»  об’єднує документи з історії педагогіки, педагогічної психології, дидактики, методики викладання предметів, соціальної педагогіки, педагогіки початкової та середньої освіти, професійної та вищої школи, шкільні програми. У колекції зберігаються твори видатних педагогів минулого Я. А. Коменського, І. Песталоцці,  Ж.-Ж. Руссо, Д. Локка, Ф. Прокоповича, О. Духновича, К.  Ушинського , М. Пирогова , М. Корфа , С. Русової , А. Макаренка , Г.  Ващенка , В. Сухомлинського та ін. 

 

Луцкевич А. А. Свод законоположений и распоряжений о частных училищах и домашнем обучении, 1901 

Модзалевский Л. Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времен, 1892 

     

Колекція «Психологія» містить документи психологічного змісту з історії, становлення і розвитку психологічної науки у працях вітчизняних та зарубіжних психологів. Золотим надбанням у фонді бібліотеки є творчий доробок психологів Бехтерева В., Введенського О., Бена А., Вагнера В., Зеленського М., Челпанова Г., Сікорського І. та ін.

Оцифровані видання представлено у локальній мережі, зокрема:
Богданов А. Из психологи общества. – СПб., 1904
Болдвин Дж. М. Введение в психологию. – М., 1912
Вагнер В.
Вопросы зоопсихологии. – СПб., 1896
Линницкий П. Мышление и познание. – Х., 1896
Рибо Т. Психология внимания. – СПб., 1892
Сикорский И. А. Всеобщая психология с физиогномикой в иллюстрированном изложении. – К., 1912

Челпанов Г. Учебник психологии (для гимназий и самообразования). – К., 1907

 
Колекцію «Підручники і навчальні посібники» складають документи 1748–1998 років видання, які упорядкували вітчизняні педагоги. Серед навчальних книжок є підручники Л. Ященка «Граматика для українського народу» (1862), Д. Мороза «Арифметика або щотниця» (1862, 1863), «Русская первая языкоучебная читанка» (Львів, 1869), А. Дмитриева «Практические упражнения в геометрии» (СПб. 1877). Перлиною колекції є «Граматка» – так звана «кулішівка», видана П. Кулішем (1857) – українським письменником, літературним критиком, фольклористом, етнографом, мовознавцем, педагогом, культурно-освітнього діячем, перекладачем.З метою інформаційного забезпечення науковців, освітян у їхніх дослідженнях з питань історії розвитку освіти та вітчизняного підручникотворення створено каталог «Підручники та навчальні посібники для початкових і середніх навчальних закладів (1748–1917 рр.) у фондах Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О.  Сухомлинського» .


Інформацію про шкільні підручники подано в каталозі "Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів (1918 - 1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського"

Робота відзначена Дипломом ІІ ступеня НАПН України

 
                  
 
   
 
     

Колекція «Періодичні видання 1807–1917 рр.» налічує близько 200 назв у т. ч. 130 – педагогічної і психологічної тематики. До зібрання ввійшли часописи російською та українською мовами, що виходили друком у Києві, Полтаві, Харкові, Львові, Чернівцях, Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Російської Імперії.

У фонді зібрано майже повні комплекти періодичних видань: «Журнал Министерства Народного Просвещения», «Вестник воспитания», «Киевская Старина», «Русская Школа», «Світло», «Семья и Школа», «Народное образование» тощо.Повний перелік журналів з детальним описом представлено у історико-бібліографічному дослідженні «Журнали психолого-педагогічної тематики ХІХ – початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О.  Сухомлинського».

Робота відзначена Дипломом ІІІ ступеня НАПН України


 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com