Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Про Бібліотеку Структура Бібліотеки. Чит... ФОНД ПІДРУЧНИКІВ
логін: пароль: Реєстрація
ФОНД ПІДРУЧНИКІВ
пошук:
 • Фонд підручників ДНПБ України на 1.01.13 становить 51 022 одиниць зберігання: 1 296 примірників – це підручники дореволюційної доби (видані до 1917 р.), 2 223 прим. – довоєнні видання (1918 – 1941 рр.), 47 503 прим. – сучасні підручники.
 • Фонд підручників зберігається і використовується в головному приміщенні бібліотеки (вул. М. Берлинського, 9) та філії 1 (вул. Володимирська, 57).
 • Гордістю книгозбірні є раритетні видання ХVIII-ХХ століття (понад 1000 примірників), які є частиною наукового об'єкту що становить національне надбання України.

Привертає увагу:

 1. Прижиттєве видання Ломоносова М. Краткое руководство к красноречию. Кн. 1. Риторика показующая общие правила оратории и позиции: [Учебник] в пользу любящих словесные науки. – СПб., 1748. – 317 с.
 2. Синопсис или краткое описание от различных летописцев о начале словянского народа: [Учебник] в пользу любителей истории. – СПб., 1798. – 238 с. Це перша друкована історія українського народу, яка майже до кінця ХVІІІ ст. була основним підручником з історії в Російській імперії.
 3. Кричигина Н. Учебник минералогии и физической геологии для средних учебных заведений. – СПб., 1892. – 234 с.
 4. Линниченко А. Курс истории русской литературы для воспитаниц женских институтов и воспитанников гимназий. – К., 1866. – 170 с. Ця книга переписана від руки.
 5. Гаццук М. Українська абетка. – М., 1860. – 117 с.
 6. Миропольский С. Краткая грамматика церковно-словянского языка, нового периода. По одобрению святейшим синодом программы для употребления в духовных училищах. – СПб., 1887. – 118 с.
 • В ДНПБ України зберігаються підручники довоєнного періоду (1918 – 1941 рр.), серед них:
 1. Алчевский Н.А. Рабоче-крестьянский букварь для школ взрослых. – К., 1919. – 16 с.
 2. Деполович Л. Нумо читати! Буквар. (Підручник в установах Соцвиху). – Х., 1926. – 48 с.
 3. Математика. в 1 кл. Для ФЗС и ШкМ. – М.; Л., 1932. – 206 с.
 4. Лубенець Т. Перша читанка для трудових шкіл. – К., 1923. – 128с. 
 • В широкому аспекті представлено зібрання сучасних підручників (з 1945 р. по сьогодення) для учнів загальноосвітніх шкіл, спецшкіл, ліцеїв, гімназій.
 • Широкою популярністю користуються у читачів підручники для загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема таких авторів як: Денисової Т.Н., Сиваченко Г.М., Зарецької І.Т., Колодяжного Б.І., Кульчицького С.В., Виноградової Н.Ф., Варзацької Л.О., Плахотника В.Н., Гончаренка С.У., Буринської Н.М., Бандури О.М., Бібік Н.М., Савченко О.Я. та ін.
 • Прикладом підручника нового покоління, може слугувати книга:
  Вашуленко М.С. та ін. Горішок: Інтегрований підручник з грамоти, математики, ознайомлення з довкілля для 1 кл. – К., 1999. – 168 с. У підручнику реалізовано ідею інтегрування базового змісту шкільних предметів 1-го класу чотирирічної початкової школи, на основі чинних навчальних програм. Підручник розрахований на навчальні заклади інноваційного типу, де реалізуються ідеї розвивального навчання на основі принципів індивідуалізації та диференціації.
Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com