Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Науково-інформаційна діял... Видатні педагоги України ... ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ ФОНДУ В.О....
логін: пароль: Реєстрація
ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ ФОНДУ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
пошук:
Читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського
 

          Впродовж 2002-2003 рр. родиною В. О. Сухомлинського до ДНПБ України було передано 3393 прим. документів, а саме: особисті праці видатного педагога,
видані українською та
50-ма мовами світу, матеріали про його життя і творчість українською та багатьма мовами світу, відео- і фотодокументи, зібрані після
смерті В. О. Сухомлинського. Ця колекція послужила основою для відкриття у березні 2003 р. у структурі бібліотеки читального залу Фонду В. О. Сухомлинського.

   

Читальний зал
Фонду В. О. Сухомлинського

це спеціалізований зал Бібліотеки, який
функціонує як наукова лабораторія з
вивчення життя, діяльності і педагогічної спадщини
видатного українського педагога-гуманіста
Василя Олександровича Сухомлинського.

 
 
Відкриття читального залу
Фонду В. О. Сухомлинського в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2003 р.)
      

Сьогодні документний фонд читального залу нараховує близько 5 тисяч примірників. Це:

 • праці В. О. Сухомлинського українською та 50-ма мовами світу;
 • видання, присвячені педагогу та матеріали по використанню педагогічної спадщини вченого: наукові (монографії, збірники наукових праць,
  матеріали науково-практичних конференції, дисертації, автореферати дисертацій), інформаційні (покажчики, програми, буклети), навчальні (підручники,
  навчальні та методичні посібники), довідкові (енциклопедії, путівники);
 • публікації (статті В.О. Сухомлинського та про нього) з періодичних видань, їх копії, які сформовані в 50-ти папках і зберігаються в залі;
 • електронна версія 5-ти томного видання вибраних творів В. О. Сухомлинського (1976-1977) та документальних фільмів про видатного педагога.
Кількість видань іноземними мовами становить 217 одиниць зберігання. Праці В.О.Сухомлинського, що зібрані в цьому розділі Фонду, видані більш ніж 30 мовами світу. Хронологія видань – від 1960 до 2007 року.

    Серед творів видатного педагога, які увійшли до скарбниці світової педагогічної думки, представлені його найголовніші й найпопулярніші книги:

Серце віддаю дітям

Азербайджанська*, бенгальська*, болгарська*, вірменська*, грузинська*, іспанська, кирицька, китайська*, латинська*, литовська, молдавська*, німецька*, польська*, португальська*, румунська, словенська *, таджицька *, тайська *, тамільська *, татарська *, узбецька*, фінська*, французька *, хінді *, чеська, японська*, інші

Народження громадянина

Азербайджанська*, бенгальська, болгарська *, вірменська*, грузинська, іспанська, кирицька, китайська*, латинська*, литовська*, молдавська, німецька*, польська*, португальська, румунська, словенська*, таджицька *, тайська, тамільська, татарська*, узбецька, фінська*, французька, хінді, чеська, японська*, інші

Мудра влада колективу (Методика виховання колективу)

Азербайджанська, бенгальська, болгарська*, вірменська*, грузинська, іспанська, кирицька, китайська*, латинська, литовська*, молдавська*, німецька*, польська, португальська, румунська, словенська, таджицька, тайська, тамільська, татарська, узбецька, фінська*, французька, хінді, чеська, японська*, інші

Павлиська середня школа

Азербайджанська, бенгальська, болгарська*, вірменська*, грузинська, іспанська, кирицька, китайська*, латинська, литовська, молдавська, німецька, польська, португальська, румунська, словенська, таджицька, тайська, тамільська, татарська, узбецька, фінська*, французька, хінді, чеська*, японська*, інші

Розмова з молодим директором школи

Азербайджанська, бенгальська, болгарська, вірменська, грузинська, іспанська, кирицька*, китайська, латинська*, литовська, молдавська, німецька*, польська, португальська, румунська, словенськам*, таджицька*, тайська, тамільська, татарська, узбецька, фінська, французька, хінді, чеська*, японська, інші

Сто порад учителеві

Азербайджанська, бенгальська, болгарська, вірменська*, грузинська, іспанська, кирицька*, китайська*, латинська, литовська, молдавська, німецька, польська*, португальська, румунська, словенська, таджицька, тайська, тамільська, татарська, узбецька, фінська, французька, хінді, чеська, японська, інші

Духовний світ школяра

Азербайджанська, бенгальська, болгарська, вірменська, грузинська, іспанська, кирицька, китайська*, латинська, литовська, молдавська, німецька, польська, португальська, румунська*, словенська*, таджицька, тайська, тамільська, татарська, узбецька, фінська, французька, хінді, чеська, японська*, інші

Як виховати справжню людину

Азербайджанська, бенгальська, болгарська, вірменська*, грузинська, іспанська, кирицька, китайська *, латинська, литовська, молдавська, німецька, польська, португальська, румунська, словенська*, таджицька, тайська, тамільська, татарська, узбецька, фінська, французька, хінді, чеська, японська, інші

Листи до сина

Азербайджанська, бенгальська, болгарська, вірменська, грузинська, іспанська, кирицька*, китайська*, латинська, литовська, молдавська*, німецька, польська, португальська, румунська, словенська, таджицька, тайська, тамільська, татарська, узбецька, фінська, французька, хінді, чеська, японська*, інші

В.О.Сухомлинський про виховання

Азербайджанська, бенгальська, болгарська*, вірменська*, грузинська , іспанська*, кирицька*, китайська*, латинська, литовська, молдавська, німецька, польська, португальська, румунська, словенська, таджицька, тайська, тамільська, татарська, узбецька*, фінська, французька, хінді, чеська, японська*, інші

    Серед “найстаріших” видань іноземними мовами, що зберігаються у Фонді В.О.Сухомлинського, можна відзначити такі книги як “Виховання колективізму у школярів” (видання 1960 р. сербською мовою), “Виховання комуністичного ставлення до праці” (видання        1960 р. румунською та 1961, 1963 рр. німецькою мовами), “Дума про людину” (видання 1964 р. узбецькою мовою), “Педагогічний колектив середньої школи” (видання 1968 р. японською мовою).

    У фондах книгозбірні наявна значна кількість видань про В. О. Сухомлинського з автографами авторів, дарчими написами, від яких віє теплотою, щирістю, пошаною до Вчителя та його родини.


  

Читальний зал
Фонду В. О. Сухомлинського


обслуговує
науковців, педагогів,
аспірантів, студентів ВНЗ.

Користувачі
обслуговуються
документами з фонду читального
залу.

    

До послуг користувачів залу:

 • документний фонд;
 • довідково-пошуковий апарат (каталоги,
  картотеки);
 • виставки документів (нових надходжень ,
  тематичні);
 • довідки (усні та письмові);
 • консультації в доборі документів та
  користуванні довідково-пошуковим апаратом;
 • надання документів на копіювання;
 • тематичні екскурсії.

 


      

 

Основними завданнями читального залу
Фонду В. О. Сухомлинського є:

 • збирання, збереження та введення в освітній, науковий і культурний обіг документальної
  спадщини В. О. Сухомлинського;

 • створення інформаційної продукції (повнотекстова електронна база статей В. О. Сухомлинського ,
  традиційні каталоги, картотеки) на базі документного фонду читального залу;

 • забезпечення умов користування документами читального залу на всіх видах носіїв інформації;

 • організація документообміну з установами, які носять ім’я В. О. Сухомлинського ;

 • вивчення діяльності читальних залів, кімнат-музеїв, бібліотечно-архівних колекцій і аналогічних їм
  зібрань документів;

 • втілення в практику педагогічних ідей В. О. Сухомлинського шляхом: організації тематичних екскурсій до
  читального залу; підготовки друкованої продукції присвяченої педагогу (бібліографічні покажчики ,
  наукові публікації, буклети).


  ЗАВІДУВАЧ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ

 


 

  
 старший науковий співробітник
Заліток Людмила Михайлівна
 

 

Контакти:
Тел. (044) 440-30-70

E-mail: MLMux@mail.ru

 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com