Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Про Бібліотеку Система каталогів і карто... Електронний каталог
логін: пароль: Реєстрація
ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ
пошук:
     

На 01.01.2016 р. каталог налічує загальну кількість 345421 бібліографічних записів. Із них: БД "Книги" -  86672; БД "Періодика" - 197292; БД "Рідкісні книги" - 6005.

Заснований у 2003 році. Є складовою Системи каталогів і картотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; працює в реа­льному режимі часу і надається в розпорядження користувачам. Поєднує в собі фун­кції абеткового, систематичного і предметного каталогів.

Розкриває склад і зміст документів різними мовами, які становлять фонд Біблі­отеки, незалежно від того, на яких носіях інформації (друкованих, аудіовізуальних, електронних тощо) вони представлені. Слугує для забезпечення вільного доступу до фондів Бібліотеки і реалізації багатоаспектного пошуку інформації.Складається з окремих баз даних, організованих за видами відображуваних до­кументів або тематикою.Для індексування документів використовується Універсальна десяткова кла­сифікація (УДК), Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК), предметизація, координаційне індексування.
Організується й ведеться відділами, що формують бази даних ЕК. 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com