Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Науково-інформаційна діял... Бібліографічна продукція ... 2007 рік
логін: пароль: Реєстрація
2007 РІК
пошук:

2007 рік

Архипова Світлана Петрівна : [канд. пед. наук, проф., зав. каф. соц. роботи та соц. педагогіки Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад. О. З. Медалієва ; наук. ред.: В. В. Масненко ; авт. вступ. ст. А. Й. Капська]. - Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 35 с. : портр. - (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 8).   Шифр зберігання 016    А 87

Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів Сумського державного університету ім. А. С. Макаренка [Текст]. Вип. 3 / Сум. держ. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2007. - 98 с.    Шифр зберігання: 013    С 89

Бюлетень з проблем вищої школи за 2006 рік [Текст] / Кам`янець-Поділ. держ. ун-т ; [уклад.: Л. Гончарова та ін.]. - Кам`янець-Подільський : [б. в.], 2007. - 58 [1] с.    Шифр зберігання: 016    Б 98

Гнатюк Володимир Михайлович - відомий фольклорист, етнограф, літературознавець [Текст] : біобібліогр. покажч. / Терноп. держ. пед. ін‑т ім. Володимира Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин]. - Тернопіль : [б. в.], 2007. - 67 с.    Шифр зберігання: 016    Г 56

Дослідницька діяльність в школі [Текст] : [бібліогр. покажч.] / Миколаїв. наук.-пед. б-ка. - Миколаїв, 2007. - 8 с.

Друковані видання професорсько-викладацького складу та співробітників Української інженерно-педагогічної академії (2003-2007 рр.) [Текст] : бібліогр. покажч. Ювіл. вип. / Укр. інж.-пед. акад., Бібліотека ;[уклад.: Єрьоміна О. І., Онуфріїва О. М.]. - Харків : УІПА, 2007. - 117 с. - До 50-ї річниці заснування академії.    Шифр зберігання: 013 ; 74.584 (4Укр)738     Д 76

Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету [Текст] : біобібліографія / Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: В. А. Зарва (відп. ред.), Н. С. Зубова, В. М. Ліпич та ін. ; біобібліогр. ред. Г. І. Табакова]. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. - 120 с.    Шифр зберігання: 013      І-71

Інформаційно-комп'ютерні технології в освіті [Текст] : бібліограф. покажч. / [упоряд.: Н. В. Радутна ; ред. Л. А. Калюх] ; Миколаїв. наук.-пед. б-ка. - Миколаїв : НПБ, 2007. - 124 с.    Шифр зберігання: 016 ; 91.9    І-74

Історія УЗПІ-ХІПІ-УІПА (1958-2007) [Текст] : бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Бібліотека ; [уклад.: Єрьоміна О. І., ОнуфріЇва О. М., Рибальченко О. М.]. - Харків : УІПА, 2007. - 60 с. - До 50-ї річниці заснування академії.    Шифр зберігання:378,6:37 ; 74,584(4Укр)738     І-90

Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського державного університету на 2008 рік : довід.-бібліогр. вид. / Кам‘янець-Поділ. держ. ун-т, Б-ка ; [упоряд.: Гончарова Л. В., Опря Т. М., Пархоменко В. М. та ін. ; відп. за вип.: Прокопчук В. С.]. - Кам'янець-Подільський : РВВ Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту, 2007. - 58 с.    Шифр зберігання 015    К 17

Педагог, Науковець, Особистість [Текст] : (до ювілею Є. П. Голобородько) / [упоряд.: Кузьменко В. В. , Слюсаренко Н. В.] ; Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. - Херсон : РІПО, 2007. - 32 с. : фотогр.     Шифр зберігання: 016    П 24

Тканко Олександр Васильович (1916-2006 рр.) : [канд. іст. наук, проф., ректор (1953-1979 рр.) Черкас. нац. ун‑ту ім. Б. Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун‑т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: О. З. Медалієва, Л. М. Терехова ; наук. ред.: В. В. Масненко ; авт. вступ. ст. Ю. М. Михайлюк]. - Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 39 с. : портр. - (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 7).   Шифр зберігання 016    Т 48

Учитель, учений, порадник, друг [Текст] : (до ювілею Н. В. Слюсаренко) / Південноукр. регіонал. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [упоряд.: Сидоренко В. К., Кузьменко В. В. ; відп. за вип. Воскова І. В.]. - Херсон : РІПО, 2007. - 20 с. : кольор. фотогр.    Шифр зберігання: 012 ; 74.03(4Укр)    У-92

Федунь Марія Романівна [Текст]: покажч. публ. / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. облдержадмін., Івано-Франків. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [упоряд. М. Р. Федунь ; наук. ред. Я. І. Треф'як]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - 15, [1] с.    Шифр зберігання: 012    Ф 34

Фінанси України. Ч. 1. Cутність та компоненти фінансової політики України [Текст] : бібліогр. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. за вип. І. Ф. Турко. - Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2007. - 36 с.

Формування педагогічної культури [Текст] : бібліогр. покажч. / Миколаїв. наук.-пед. б-ка. - Миколаїв 2007. - 8 с.

Шлях української педагогіки [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 10 / Миколаїв. наук.-пед. б-ка. - Миколаїв, 2007. - 29 с.

Якість освіти [Текст] : бібліогр. покажч. / Миколаїв. наук.-пед. б-ка. - Миколаїв, 2007. - 7 с.   Шифр зберігання: 016    Я-45

Ucraina terra Cosaccorum = Україна - земля козацька [Текст] : бібліогр. нарис : наук.-допом. вид. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; уклад. : О. І. Шкира, А. В. Губар, Л. М. Забарило [та ін.]. - Переяслав-Хмельницький, 2007. - 228 с., 15 іл.    Шифр зберігання: 016    Ш 70

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com