Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Pесурси Електронні ресурси Наукова періодика та збір...
логін: пароль: Реєстрація
НАУКОВА ПЕРІОДИКА ТА ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПЕДАГОГІКИ Й ПСИХОЛОГІЇ
пошук:
Гуманітарний часопис : збірник наукових праць

Наукова періодика та збірники наукових праць України
з питань педагогіки й
психології

 

Журнали 

 1. Біологія і хімія в школі : науковий журнал
 2. Біоресурси і природокористування : науковий журнал
 3. Вересень: науковий журнал
 4. Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис
 5. Вища школа: науково-практичне видання
 6. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Педагогіка і психологія : науковий журнал
 7. Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» : науковий журнал
 8. Вісник Донецького інституту соціальної освіти : науковий журнал
 9. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал
 10. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія : науковий журнал
 11. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота : науковий журнал
 12. Вісник Одеського національного університету. Психологія : науковий журнал
 13. Вітакультурний млин : додаток до видання  «Психологія і суспільство»
 14. Гірська школа Українських Карпат : науково-методичний журнал
 15. Горизонти освіти: науковий журнал
 16. Гуманітарний журнал
 17. Гуманітарні науки : науково-практичний журнал
 18. Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково- виробничий журнал
 19. Джерела: науково-методичний вісник
 20. Директор школи, ліцею, гімназії :всеукраїнський науково-практичний журнал
 21. Журнал практикуючого психолога : науковий журнал
 22. Зарубіжна література в школах України : науковий журнал
 23. Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний часопис
 24. Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп'ютерних системах = Engineering and educational technologies at electrical and computer systems : щоквартальний науково-практичний журнал [Кременчуцький національний університетт імені Михайла Остроградського]
 25. Іноземні мови : науково-методичний журнал
 26. Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний журнал
 27. Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : науковий журнал
 28. Креативна педагогіка : науковий журнал
 29. Медична освіта : науковий журнал
 30. Медична психологія : науково-практичний журнал
 31. Молодь і ринок : науковий журнал
 32. Народна освіта : електронне наукове фахове видання
 33. Наука і освіта : науково-практичний журнал
 34. Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал
 35. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки : науковий журнал
 36. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Педагогіка : науковий журнал
 37. Неперервна професійна освіта : теорія і практика: науково-методичний журнал
 38. Нова педагогічна думка : науковий журнал
 39. Новий Колегiум : науковий журнал
 40. Обрії : науково-педагогічний журнал
 41. Освіта і управління : науково-практичний журнал
 42. Освіта на Луганщині : науково-методичний журнал
 43. Освіта регіону : науковий журнал
 44. Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісячний науково-методичний журнал
 45. Освітній простір України : науковий журнал
 46. Освітологічний дискурс : електронне наукове фахове видання
 47. Освітологія = Oświatologia : польсько-український щорічник [журнал] українсько-польський
 48. Особлива дитина : навчання і виховання : науково-методичний журнал
 49. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України
 50. Педагогіка і психологія професійної освіти : науковий журнал 
 51. Педагогічний пошук : науковий журнал
 52. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал
 53. Післядипломна освіта в Україні : міжгалузевий науково-освітній журнал
 54. Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал
 55. Порівняльно-педагогічні студії : науковий журнал
 56. Постметодика : науково-методичний педагогічний журнал
 57. Початкова школа : щомісячний науково-методичний журнал
 58. Практична психологія та соціальна робота : науково- практичний та освітньо-методичний журнал
 59. Психологія і особистість : науковий журнал
 60. Психологія і суспільство : науковий журнал
 61. Психологія особистості : науковий теоретико-методологічний і прикладний журнал
 62. Русская филология : научный журнал
 63. Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научный журнал
 64. Соціальна педагогіка : теорія та практика: науковий журнал
 65. Соціальна психологія : науковий журнал
 66. Соціальна робота в Україні : теорія і практика: науково-методичний журнал
 67. Таврійський вісник освіти : науково-методичний журнал
 68. Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал
 69. Теорія і практика управління соціальними системами : науково-практичний журнал
 70. Теорія і практика фізичного виховання : науково-методичний журнал
 71. Теорія та методика управління освітою : електронне наукове фахове видання
 72. Теорія та методика фізичного виховання : науково-методичний журнал
 73. Технології розвитку інтелекту : електронне наукове фахове видання
 74. Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал
 75. Університет : історико-філософський журнал
 76. Філософія освіти : науковий журнал
 77. Філософія спілкування : філософія, психологія, соціальна комунікація : щорічний науково-практичний філоський журнал
 78. Юридична психологія та педагогіка : науковий журнал


  Збірники наукових праць


 1. Актуальні питання корекційної освіти : збірник наукових праць
 2. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник наукових праць
 3. Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство : збірник наукових праць 
 4. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : збірник наукових праць
 5. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
 6. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць 
 7. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки : збірник наукових статей
 8. Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць
 9. Військова освіта : збірник наукових праць
 10. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць
 11. Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей 
 12. Вісник Інституту розвитку дитини : збірник наукових праць
 13. Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць
 14. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сер. : Педагогіка : збірник наукових праць
 15. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки : збірник наукових праць
 16. Вісник Львівського університету : Серія педагогічна : збірник наукових праць
 17. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія : збірник наукових праць
 18. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Філологія. Педагогіка : збірник наукових праць
 19. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць 
 20. Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць
 21. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : Філософські і психологічні науки : наукове видання
 22. Вісник СевНТУ : збірник наукових праць : [Севастопольський національний технічний університет]
 23. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : Психологія : збірник наукових праць
 24. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія = Kharkov University bulletin : збірник наукових праць
 25. Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць 
 26. Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць 
 27. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць
 28. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт : збірник наукових праць
 29. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки : збірник науових праць
 30. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія : збірник наукових праць
 31. Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць
 32. Гуманітарна освіта у вищих технічних навчальних закладах : збірник наукових праць
 33. Гуманітарний вісник «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди»: Педагогіка. Психологія. Філософія : науково-теоретичний збірник
 34. Гуманітарний часопис : збірник наукових праць 
 35. Дидактика математики: проблеми і дослідження : збірник наукових праць
 36. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць
 37. Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць
 38. Жестова мова й сучасність : збірник наукових праць
 39. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць
 40. Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету [Волинський державний університет ім. Лесі Українки] 
 41. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету : Педагогічні науки
 42. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 43. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України : Проблеми загальної та педагогічної психології» 
 44. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Педагогічна
 45. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна
 46. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки 
 47. Збірник наукових праць. Педагогічні науки [Херсонський державний університет] 
 48. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
 49. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»  
 50. Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія [Прикарпатьський національний університетт ім. Василя Стефаника]
 51. Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць [Херсонський державний університет]
 52. Інформаційні технології і засоби навчання : електронне наукове фахове видання [Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України]
 53. Історико-педагогічний альманах 
 54. Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : збірник наукових праць
 55. Людинознавчі студії : збірник наукових праць ДДПУ [Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка]
 56. Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства : збірник наукових праць
 57. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : збірник наукових праць
 58. Міжнародний науковий форум : соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць 
 59. Навчання і виховання обдарованої особистості: теорія та практика : збірник наукових праць
 60. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Серія : Професійна педагогіка : збірник наукових праць
 61. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія «Філологія, педагогіка, психологія» : збірник наукових праць 
 62. Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Педагогіка
 63. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна) : збірник наукових праць 
 64. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету : збірник наукових праць  
 65. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського Серія : Педагогічні науки
 66. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки
 67. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Гуманітарні
 68. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія : збірник наукових праць
 69. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського
 70. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота : збірник наукових праць
 71. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки
 72. Науковий вісник Чернівецького університету : Педагогіка та психологія : збірник наукових праць
 73. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : збірник наукових праць
 74. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць
 75. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи:збірник наукових праць
 76. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління :збірник наукових праць
 77. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки :збірник наукових праць
 78. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць
 79. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: збірник наукових праць
 80. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): збірник наукових праць
 81. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць
 82. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання: збірник наукових праць
 83. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: збірник наукових праць
 84. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін: збірник наукових праць
 85. Наукові записки [Вінницького національного аграрного університету]. Серія : Соціально-гуманітарні науки
 86. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка] . Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць
 87. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць
 88. Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки : зб. наук. пр.
 89. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя] : Психолого-педагогічні науки : збірник наукових праць
 90. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки
 91. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка, психологія
 92. Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України : збірник наукових праць 
 93. Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць [Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна]
 94. Наукові записки НаУКМА : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота : збірник наукових праць
 95. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка : зб. наук. пр.
 96. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка
 97. Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія : збірник наукових праць
 98. Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія»
 99. Наукові праці МАУП : Економічні науки. Психологічні науки : збірник наукових праць
 100. Наукові студії із соціальної та політичної психології: збірник наукових праць
 101. Нові технології навчання : збірник наукових праць
 102. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць [Рівненський державний гуманітарний університет]
 103. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць
 104. Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць
 105. Освіта та педагогічна наука = Education and pedagogical sciences : науково-методичне видання
 106. Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць
 107. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : збірник наукових праць [Харківська державна академія дизайну і мистецтв]
 108. Педагогіка та психологія : збірник наукових праць [Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди]
 109. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі : збірник наукових праць
 110. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: збірник наукових праць
 111. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць [Кам'янець-Подільський національний університетт ім. Івана Огієнка]
 112. Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць
 113. Педагогічний альманах: збірник наукових праць [Херсонська академія неперервної освіти]
 114. Педагогічний дискурс: збірник наукових праць
 115. Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць
 116. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : збірник наукових праць
 117. Педагогічні науки: збірник наукових праць [Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка]
 118. Переяславські Сковородинські студії : збірник наукових праць : філологія, філософія, педагогіка [Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди]
 119. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць [Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна]
 120. Проблеми безперервної медичної освіти та науки : науково-практичний журнал [Харківська медична академія післядипломної освіти]
 121. Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти : збірник наукових праць [Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського]
 122. Проблеми гуманітарних наук : Психологія : збірник наукових праць ДДПУ [Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка]
 123. Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць [Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка]
 124. Проблеми екстремальної та кризової психології : збірник наукових праць [Університет цивільного захисту України, м. Харків]
 125. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наукових праць [Українська інженерно-педагогічна академія]
 126. Проблеми освіти : збірник наукових праць [Інститут інноваційних технологій і змісту освіти]
 127. Проблеми педагогічних технологій : збірник наукових праць
 128. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць [Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини]
 129. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: збірник наукових праць [Інститут соціальної та політичної психології НАПН України]
 130. Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць           
 131. Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія: збірник наукових праць
 132. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць [Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Запорізький національний університет]
 133. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка
 134. Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: збірник наукових праць [Луганcький державний інститут культури і мистецтв]
 135. Проблеми трудової і професійної підготовки: збірник наукових праць [Слов'янський державної педагогічний унститут]
 136. Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць [Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Кримський інженерно-педагогічний університет]
 137. Психолінгвістика: науково-теоретичний збірник [Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди]
 138. Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць
 139. Психологічні перспективи: збірник наукових праць
 140. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць
 141. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць
 142. Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота : збірник наукових праць
 143. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки: збірник наукових праць
 144. Спортивна наука в Україні : електронне наукове фахове видання
 145. Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць
 146. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць
 147. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць
 148. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць
 149. Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць
 150. Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць
 151. Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць     
 152. Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць
 153. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : збірник науково-методичних праць [Рівненський державний гуманітарний університет]
 154. Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць [Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди]
 155. Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін : збірник наукових праць
 156. Технологічна освіта: проблеми, досвід, перспективи : збірник
 157. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : збірник наукових праць
 158. Університетські наукові записки : науковий часопис [Хмельницький університет управління та права]
 159. Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета
 160. Физическое воспитание студентов : сборник научных трудов
 161. Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць
 162. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць
 163. Філософія. Педагогіка. Суспільство : збірник наукових праць
 164. Філософські проблеми освіти : збірник наукових праць
 165. Школа першого ступеня : теорія і практика: збірник наукових праць
 166. Юридична наука, практика і освіта : збырник наукових праць [Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля]
 167. Якість технологій та освіти : збірник наукових праць
 168. Advanced education = Новітня освіта : збірник наукових праць
 169. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series = Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія
 170. Studia Germanica et Romanica. (Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання) : науковий журнал                                                                        

 

 

 

 

 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com