Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Науково-методична діяльні... Електронні ресурси бібліо...
логін: пароль: Реєстрація
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК ДЛЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ: ПРОБЛЕМИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
пошук:

У роботі секції взяли участь близько 60 осіб. Серед них – фахівці провідних бібліотек  України різних систем і відомств, у т.ч.: Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки, Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки, Державної науково-технічної бібліотеки, Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного,  Національної наукової медичної бібліотеки України, бібліотек вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів, а також представники Української бібліотечної асоціації, організацій-виробників і дистриб’юторів програмного і технологічного забезпечення, науковці установ НАПН і МОН України.

Під час засідання було розглянуто широке коло питань:

-       Роль Української бібліотечної асоціації в розвитку бібліотек на сучасному етапі;

-       Інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках – сучасні тенденції застосування;

-       Програмне забезпечення комплексної автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів: проблеми і рішення;

-       Автоматизовані бібліотечні системи та інформаційні технології: проекти і рішення;

-       Інтегрування інформаційно-бібліотечних технологій у забезпечення навчального та наукового процесів;

-       Електронні бібліотеки – основа інформаційного сервісу ХХІ століття;

-       Формування електронних бібліотек як напрям розвитку наукових комунікацій;

-       Інструментальні засоби створення електронних бібліотек і цифрових колекцій;

-       Інформаційно-бібліотечні ресурси в контексті створення системи дистанційного навчання;

-       Формування та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів: традиції та новації;

-       Електронні ресурси бібліотек України та їх інтегрування у світовий інформаційний простір: орієнтування на Інтернет-технології;

-       Електронні джерела інформаційного забезпечення науки і освіти;

-       Регіональні розподілені інформаційні системи управління освітніми ресурсами;

-       Шкільні бібліотеки як частина єдиного інформаційного простору закладу освіти;

-       Інноваційні форми і методи бібліотечно-інформаційного забезпечення науки і освіти;

-       Електронні інформаційно-пошукові системи бібліотек: тенденції розвитку і вдосконалення;

-       Інформаційно-лінгвістичне забезпечення бібліотечно-інформаційних систем;

-       Техніко-технологічне забезпечення функціонування бібліотек.

У ході обговорення були висунуті такі пропозиції:

– Створити в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України науковий підрозділ для реалізації проектів у сфері інформатизації освіти для виконання функції координаційного центру і розроблення проектів, що стосуватимуться як загальної середньої, так і всіх рівнів професійної освіти – початкової, середньої, вищої, післядипломної та додаткової. У ході виконання проектів забезпечити вирішення широкого спектру завдань щодо системи інформатизації освіти (зміст освіти, методика навчання, підручникотворення, застосування інформаційно-комунікаційних технологій, організаційні та фінансові механізми управління освітніми установами та розвиток інноваційної інфраструктури освітніх установ тощо), так і зв'язку системи освіти з ринком праці;

– На базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського створити:

  • електронну бібліотеку навчальних і навчально-методичних матеріалів.
  • інтегрованний Каталог освітніх Інтернет-ресурсів,
  • головне  сховище  освітніх даних;
  • науковий центр розроблення й підтримання метаданих для інформаційно-освітніх ресурсів сфери освіти;
  • віртуальну корпоративну телекомунікаційну мережу освітянських бібліотек на базі існуючих мереж і каналів зв’язку для інтегрування зі спеціалізованими високошвидкісними сегментами мережі УРАН та інших мереж;

   На базі Черкаського державного технологічного університету створити науково-дослідний Інститут відкритих бібліотечних систем для розроблення нормативно-методичного забезпечення та інтегрованих рішень  електронних бібліотек для сфери освіти;

   На базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, базуючись на досягнутому рівні впровадження ІКТ, започаткувати  розроблення типового проекту „Інформатизація регіональної системи освіти як елемент єдиного інформаційного освітнього середовища”;

-        Для розроблення й реалізації положень Програми створення Національної електронної бібліотеки України „Бібліотека – XXI” як невід’ємної складової інформаційного суспільства в Україні створити в структурі Міністерства освіти і науки України підрозділ для цілеспрямованої роботи з бібліотеками галузі, зокрема з питань упровадження ІКТ і програмного забезпечення комплексної автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів;

-        Здійснити поступове оснащення бібліотек навчальних закладів усіх видів і рівнів акредитації базовими засобами комп’ютерної техніки, телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення для комплексної автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів та інтегрування у світовий інформаційний простір електронних ресурсів бібліотек через Інтернет-технології;

-        Ініціювати заходи з метою продовження дії Державної програми „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006–2010 рр.” у період після 2010 року, надавши їй програмно-цільового характеру і включивши в неї розділ „Комп’ютеризація шкільних бібліотек України” з відповідним фінансовим забезпеченням та впровадженням єдиного програмного забезпечення;

Лобіювати питання щодо внесення до переліку професій посади „бібліотекар-медіаспеціаліст”.

 

   
  

 

 

 

    
       
    

 

 

 

       

 

 

 

    
      

 

 

 

    

    

 

 

 

    
   
 

 

 

 

    
   
  

 

 

 

    
      

 

 

 

    
      

 

 

 

    
      

 

 

 

    
       

 

 

 

    
   
 
     
     

 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com