Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Новини 2010-05-21
логін: пароль: Реєстрація
ДО ДНЯ НАУКИ. ІI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ”
пошук:

Міністерство освіти і науки України
Державний комітет України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку
Український науковий центр розвитку інформаційних технологій (УкрНЦ РІТ)
Національна академія педагогічних наук України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України
Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського
НАПН України

Програма конференції
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ

12 травня 2010 року
Місце проведення:
м. Київ, бул. Т. Г. Шевченка, 16, 4-й поверх, конференц-зала
9.00-10.00
Реєстрація учасників конференції (холл конференц-зали)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10.00-10.05 Вступне слово. Гриньов Борис Вікторович, академік НАНУ, доктор технічних наук, професор, голова Державного комітету України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку
10.05-10.10
Вступне слово. Стріха Максим Віталійович, доктор фіз.-мат. наук, заступник Міністра освіти і науки України.
10.10–10.30
Програмне забезпечення в освіті і науці: системний підхід. Поліщук Валерій Борисович, канд. техн. наук, директор Українського наукового центру розвитку інформаційних технологій МОН України
10.30-10.50
Основні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Удод Олександр Андрійович, доктор історичних наук, професор, директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
10.50-11.05
Освітні ініціативи фірми «1С», співпраця з навчальними закладами. Мазур Вадим Броніславович, керівник українського представництва фірми «1С»
11.05-11.50
Взаємодія бізнес-спільноти та системи освіти на основі механізму професійних стандартів у галузі інформаційних технологій: міжнародний досвід. Жеребіна Ольга Георгіївна, керівник напрямку, методист-експерт відділу методології та консалтингу фірми «1С»; експерт групи розробки професійних стандартів у галузі інформаційних технологій Асоціації підприємств комп’ютерних та інформаційних технологій (АП КІТ), Росія
11.50-12.05
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України та її роль в інформаційному забезпеченні інноваційного розвитку науки і освіти. Рогова Павла Іванівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського
12.05-12.20
Котова Надія Олексіївна, ректор, Гомельский державний обласний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів освіти
12.20-12.40
Інтегроване рішення з управління ВНЗ на базі системи «Галактика ERP». Фомічов Андрій Олександрович, комерційний директор корпорації «Галактика», Центральний офіс в Україні
12.40-13.00
Кава-брейк
13.00-13.20
Проектування дистанційного навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти регіону. Клокар Наталія Іванівна, ректор, канд. пед. наук, доцент, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
13.20-13.35
Рішення компанії «Коніка Мінолта Україна» для навчальних закладів. Смовженко Олександр Миколайович, менеджер з підтримки продукції компанії «Коніка Мінолта Україна»
13.35-13.50
Корольова Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-методичної роботи, Ростовський обласний інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки працівників освіти
13.50-14.05
Програмне забезпечення ABBYY в освіті і науці. Бейрак Михайло Леонідович, керівник відділу корпоративних проектів компанії «ABBYY Україна»
14.05-15.00
Обід (Ресторан «О’Панас», парк ім. Тараса Шевченка, вул. Терещенківська, 10)
15.00-15.15
Розробка методичних підходів та програмна реалізація індивідуального об’єктноорієнтованого навчання. Мазур Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, декан факультету дистанційного навчання Хмельницького національного університету
15.15-15.30
Доповідь компанії «Майкрософт Україна». Сизова Олександра Федорівна, керівник по роботі із закладами освіти і науки компанії «Майкрософт Україна»
15.30-15.55
Компанія та університет. Співробітництво, орієнтоване на успіх. Хаханов Володимир Іванович, професор, декан факультету інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки Єфімова Світлана Миколаївна, керівник відділу освітніх програм компанії «Лабораторія Касперського»
15.55-16.10
Мережа партнерство в навчанні: Україна у всесвітній спільноті освітян. Задорожна Тетяна Тимофіївна, кандидат фізико-математичних наук, завідувач відділу електронних інфор маційних ресурсів і мережних технологій, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
16.10-16.25
Програмні рішення CSoft для комплексної автоматизації проектної діяльності. Трощинський Євген Миколайович, генеральний директор компанії «СіСофт Україна»
16.25–16.40
Програма «Університетський альянс SAP» як механізм трансформації передового досвіду у сфері систем менеджменту в сучасні знання для студентів. Полулях Олександр Миколайович, керівник академічних програм компанії «Софт-Рейтинг Консалт»
16.40-16.55
Діяльність Донецького державного університету управління в рамках глобальної ініціативи: Програма «Український Альянс SAP». Полякова Лариса Петрівна, кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій Донецького державного університету управління
16.55-17.10
Науковий журнал українською та російською мовами і перспективи його інтеграції до європейського освітнього простору. Єрмаков Сергій Сидорович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-дослідної роботи, Харківська державна академія дизайну і мистецтв
17.10–17.20
Кава-брейк
17.20-17.35
Система «ІС-ПРО», як інструмент управління ефективністю діяльності українських та російських ВНЗ. Павліченко Юлія Леонідівна, головний інженер комерційних проектів «ІС-ПРО» компанії «Інтелект Сервіс». Першина Олеся Валеріївна, заступник директора компанії «БЕСТ ЗВІТ»
17.35-17.50
Електронні бібліотеки та інформаційний сервіс ХХІ століття: світові тенденції, організаційнотехнологічні аспекти, інструментальні засоби, досвід НПБУ. Баркова Ольга Валентинівна, заступник генерального директора з питань використання нових інформаційних технологій, Національна парламентська бібліотека України
17.50-18.05
Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа «УРАН». Галаган Володимир Григорович, технічний директор Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН», ст. науковий співробітник, канд. техн. наук
18.05-18.20
Стан та проблеми забезпечення вітчизняної педагогічної науки і освіти світовою реферативною інформацією. Пономаренко Лариса Олександрівна, завідувач відділу наукової бібліографії, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського
18.20-18.30
Спеціалізоване джерело знань для навчального процесу із застосування інформаційних технологій у менеджменті. Турцевич Світлана Юріївна, директор з розвитку бізнесу та маркетингу журналу «ІТМ. Інформаційні технології для менеджменту»

 13 травня 2009 року

СЕКЦІЯ № 1 Методологія розвитку вітчизняної системи безперервної професійної освіти  та формування національного інформаційно-навчального простору в контексті його європейської інтеграції

Місце проведення: м. Київ, бул. Т. Г. Шевченка, 16, 3-й поверх, кім. 312.

9.00-9.10 Вступне слово керівника секції Романюк Олександр Никифорович, проректор з науково-педагогічної роботи, Вінницький національний технічний університет
9.10-9.30
Системний погляд на створення інформаційної системи управління вищого навчального закладу. Тимошенко Лідія Миколаївна, доцент кафедри комп’ютерної інженерії, кандидат економічних наук, Тернопільський національний економічний університет
9.30-9.50
Гіпермедійні видання навчального призначення: визначення змісту і структури. Шишкіна Марія Павлівна, завідувач відділу, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
9.50-10.20
Технології Microsoft для побудови систем електронного доступу до науково-освітніх ресурсів. Байдачний Сергій Сергійович, спеціаліст у галузі розробки програмного забезпечення компанії «Майкро-софт Україна»
10.20-10.40
Актуальні аспекти дослідження педагогічних вимог оцінювання якості програмного забезпечення навчального призначення. Пірко Марина Василівна, молодший науковий співробітник, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
10.40-11.00
Система менеджменту якості у вищому навчальному закладі: реалізація в національному авіаційному університеті. Соломєнцев Олександр Васильович, Координатор проекту по впровадженню СМЯ в НАУ, д. т. н. проф., Національний авіаційний університет
11.00-11.20
Досвід запровадження комплексної інформаційної системи підтримки якості освіти в Югорському державному університеті. Наумов Дмитро Анатолійович, експерт-консультант, компанія «Галактика»
11.20-11.40
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти та управлінську діяльність керівника закладу освіти. Рогова Віра Борисівна, методист вищої категорії відділу менеджменту освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
11.40-12.00
Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій навчання дітей з особливими потребами. Давидов Максим Володимирович, канд. техн. наук, старший викладач кафедри ІСМ, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
12.00-12.20
Кава-брейк
12.20-12.40
Стан професійно-технічної освіти в умовах інформатизації. Волкова Тетяна Василівна, завідувач лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр «ПТО»
12.40-13.00
Технологія створення електронних навчальних матеріалів. Боцула Мирослав Павлович, кандидат технічних наук, директор Центру дистанційної освіти, Вінницький національний технічний університет

ДАЛІ >>>

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com