Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Науково-дослідна діяльніс... Публікації науковців Аналітичні публікації
логін: пароль: Реєстрація
АНАЛІТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ
пошук:

Опубліковані статті та тези у науково-фахових виданнях

1.      Карпенко О. В. Інформаційна діяльність державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського як засіб удосконалення навчально-виховних процесів у закладах освіти / О. В. Карпенко, І. Й. Коваленко, Л. І. Самчук, Н. А. Стельмах // Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. 17-18 лютого 2010 року в м. Києві. - ІОД. - 2010. - С. 123-133.

2.      Карпенко О. Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку державного управління, педагогічної науки, освіти і практики в контексті європейської інтеграції України / Олександр Карпенко // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 7-ї регіон. наук.-практ. конф. 14 трав. 2010 р. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. - С. 156-158.

3.      Карпенко О. В. Про недоцільність використання дефініції «оглядово-аналітична інформація», «оглядово-аналітичний документ» та «оглядова аналітична діяльність» у термінологічно-категоріальному апараті державного управління / Олександр Карпенко // Сучасна регіональна політика : формування, реалізація та розвиток публічної служби: матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 23 верес. 2010 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. - С. 423-425.

4.      Карпенко О. Роль інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України у процесі удосконалення сучасної педагогічної науки / Олександр Карпенко // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р. / відп. ред. М. М. Романюк; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. - Львів, 2010. - С. 29-31.

5.      Карпенко О. Європейські перспективи використання медіа-освіти при підготовці публічних службовців / Олександр Карпенко // Удосконалення правового забезпечення державно-службових відносин в Україні: європейський контекст : матеріали наук.-практ. конф. 10-11 груд. 2010 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. - Д. :ДРІДУ НАДУ. 2010. - С. 204-206.

 

Публікації у періодичних виданнях

1.     Зозуля С. Періодичні видання як результат інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України: сучасний стан та тенденції розвитку / С. Зозуля // Вісник Книжкової палати. - 2014.

        -№ 2. - С. 17-21.

2.     Галах В. Тенденції розвитку системи вищої освіти України (1991-2014) / В. Галах // Україна: події, факти, коментарі. - 2014. - № 12. - С. 68-77.

3.     Карпенко О. Світові тенденції реформування галузі освіти у 2010 році : аналітика та прогноз за моніторингом зарубіжних ЗМІ / О. Карпенко //Україна: події, факти, коментарі. - 2010. - Вип. 22. - С. 48-54.

4.     Карпенко О. Інноваційні зміни в освітній галузі Республіки Казахстан / О. Карпенко // Україна: події, факти, коментарі. - 2010. - Вип. 24. - С. 47-54.

5.     Карпенко О. Аналітична діяльність державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського в системі інформаційного забезпечення освітянської галузі / О. Карпенко // Україна: події, факти, коментарі. - 2010. - Вип. 24. - С. 72-75.

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com