Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Науково-дослідна діяльніс... Публікації науковців
логін: пароль: Реєстрація
ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ
пошук:

Інформаційне забезпечення педагогічної науки та освітньої практики України : звітна науково-практична конференція ДНПБ України ім. В О. Сухомлинського, 19 січня 2016 р., Київ : тези / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 68 с.

До наукового збірника увійшли тези виступів науковців ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за результатами НДР, проведених у 2015 р. із питань створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів та модернізації науково-інформаційної діяльності провідних освітянських бібліотек України.

 

 (0,76 Мб) 

  

Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку [Електронний ресурс] : монографія / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.: Воскобойнікова-Гузєва О. В., Заліток Л. М., Зозуля С. М., Рогова П. І., Букшина Т. Ф., Вербова В. В., Коваленко І. Й., Литовченко О. В., Самчук Л. І., Янюк С. С. та ін. ; наук. ред.: Воскобойнікова-Гузєва О. В. ; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ, 2015. – 245 с.

Монографія є результатом НДР «Наукова організація інформаційної діяльності галузевого бібліотечного комплексу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського» (20122014 рр.). У монографії висвітлено теоретичні, науково-методичні, організаційні і технологічні засади інформаційної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, визначено перспективні напрями наукової організації інформаційної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як галузевого бібліотечного комплексу.

 (2,7 Мб)

  

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. П. І. Рогова ; [редкол.: . А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар (голова), Л. Г. Петрова, Г. П. Пустовіт, П. І. Рогова (заст. голови), Т. В. Добко, Л. М. Заліток, С. М. Зозуля]. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. - 597 с. : табл., рис. - Бібліогр. у кінці ст. - Засновано у 2008 р.


Збірник наукових праць містить матеріали, підготовлені фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за результатами НДР «Теоретичні та науково-практичні аспекти творення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2011-2013 рр.), а також оповіді, виголошені на міжнародній науково-практичній конференції «Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу» (9-11 листопада 2013 р.), в яких розглядаються питання розроблення й поглиблення організаційних, теоретичних і технологічних засад створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з педагогічної та психологічної наук та їхнього впровадження в діяльність мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.

  (0,560 мб)

  
 

Концепція веб-порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як єдиної точки доступу до галузевих інтегрованих ресурсів / Ю. І. Артемов ; [наук. ред. Рогова П. І.]. - К. : [б. в.], 2013. - 36 с.


Документ містить пропозиції щодо створення веб-порталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, його принципові характеристики, структуру та організаційні, інформаційні і програмно-технічні аспекти щодо його діяльності як єдиної точки доступу до галузевих інтегрованих інформаційних ресурсів. 

 (0,532 мб) 

  
 

Концепція науково-педагогічної електронної бібліотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Н. В. Вараксіна ; [наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 24 с.


У Концепції висвітлено мету, пріоритетні напрями та шляхи створення науково-педагогічної електронної бібліотеки (НПЕБ), завдання, а також методи їх розв’язання, уточнено поняттєвий апарат. Документ міститьопис загальних принципів організації НПЕБ, а також основні результати її використання. Документ може використовуватися для розроблення власних електронних колекцій у книгозбірнях мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, а також для підвищення кваліфікації біб-ліотечних фахівців України.

 (0,318 мб)

 

  
 

Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / [Рогова П. І., Артемов Ю. І., Вараксіна Н. В., Лобановська І. Г. ; наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - Вінниця : Налін-ЛТД, 2013. - 20 с.

У документі висвітлено мету, пріоритетні напрями та шляхи створення освітнього інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу (ІГІР), його фінансове забезпечення, очікувані результати. Внаслідок реалізації концепції буде створено умови для інтенсифікації науково-дослідної діяльності, навчально-виховного процесу в освітянській сфері України шляхом створення принципово нових можливостей для пошуку й використання наукової інформації, відображення в освітянському сегменті інформаційного простору інтегрованих бібліотечно-інформаційних ресурсів, надання вільного доступу до таких ресурсів незалежно від статусу та місця перебування користувачів.

 (0,316 мб) 

 

 

Наукова організація інформаційної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [редкол.: П. І. Рогова (голова), Л. М. Заліток, (заст. голови), О. В. Воскобойнікова-Гузєва та ін.]. - Електрон. дані. - Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2013. - 152 с. -

 У збірнику представлено матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару „Кооперативна діяльність освітянських бібліотек в інформаційному забезпеченні національної педагогічної науки й освіти" (м. Миколаїв, 2012 р.) та статті, які присвячено проблемам науково-інформаційної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, зокрема кооперативної співпраці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з книгозбірнями мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України зі створення електронного галузевого бібліографічного та реферативного ресурсу/

 

  (1,5 Мб) 

  
 

 
Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору України [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. І. Рогова (голова), Л. М. Заліток (заст. голови) та ін.]. - Електрон. текст. дані. - К., 2012. - Режим доступу:


До збірника наукових праць увійшли доповіді, виголошені на Всеукраїнському науково-практичному семінарі, який був проведений 16-18 вересня 2012 р. відповідно до плану роботи НАПН України і ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на 2012 р. у межах виконання НДР «Теоретичні та науково-практичні аспекти створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського».

 (2,36 мб)

 


Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
. Вип. 3. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар (голова), Л. Г. Петрова, Г. П. Пустовіт, П. І. Рогова (заст. голови), Т. В. Добко, О. М. Яценко, Я. Є. Сошинська]. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 373 с. : табл., рис.

Збірник наукових праць містить статті, підготовлені фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за результатами НДР «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України» (2008-2011 рр.), а також доповіді, виголошені на міжнародній науково-практичній конференції «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи» (9-11 листопада 2011 р.), в яких розглядаються теоретичні, науково-методичні, організаційні засади системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки й освіти та інноваційного розвитку освітянських бібліотек на сучасному етапі. 

  (7,25 мб)

 


 

 Словник законодавчої та стандартизованої термінології / НАПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 283 с.

  (1,50 мб)

 

 

Дитина і книга: погляд крізь призму часу : бібліогр. огляд вид. із фондів Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант Л. М. Заліток ; наук. ред. П. І. Рогова ; літ. ред. І. П. Білоцерківець ; рецензент О. Є. Матвійчук]. - К., 2012. - 108 с. - (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; вип. 8).

Роль книги в житті дитини й підлітка намагалися розкрити у своїх працях видатні вчені, письменники, мислителі різних часів. Чимало їхніх досягнень успадкувало сьогоднішнє покоління, але багато чого несправедливо забуто, а тому в нових умовах потребує осмислення й використання.
З метою ознайомлення та творчого використання у практиці роботи бібліотек і закладів освіти спадщини науковців, видатних педагогів, діячів культури України й світу з часів античності до сьогодення, присвяченої питанням дитячого читання, фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського підготовлено бібліографічний огляд 76 видань означеної тематики з її фондів.
Посібник призначено для дослідників і керівників дитячого читання, батьків, бібліотекарів навчальних закладів та дитячих бібліотек, інших фахівців, зацікавлених питаннями читання дітей.

  (2,09 мб)

 Укладання оглядових документів : практ. посібник/О. М. Яценко; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України
ім. В. О. Сухомлинського. - К. : Нілан-ЛТД, 2011. - 84 с. : табл. - (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; вип. 7).

  (4,24 мб)

 

 

 

Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 березня 2011 р. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. І. Рогова (голова), О. М. Яценко (заст. голови) та ін.]. - К., 2011. - 161 с.

До наукового збірника увійшли доповіді, виголошені на Всеукраїнському науково-практичному семінарі, який був проведений у межах НДР «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України», проведеної ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

 

   (1.74 Кб.)

 

Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / НАПН України. Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. О. М. Яценко ; наук, ред. П. І. Рогова ; рец.: Ю. І. Артемов, Т. Ф. Букшина ; літ. ред.: С. М. Зозуля, І. П. Білоцерківець]. - К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2010.-28 с.

 

  (709 кб)

 

 

 

 збірник_2_Организац.-управл.док 

 

Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України (2006-2010 рр.) : [збірник]НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян ; наук. ред. П. І. Рогова, І. Г. Лобановська]. - К., 2010. -  287 c.

Збірник «Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України (2006-2010 рр.)» містить документи для  мережі освітянських бібліотек різних типів і видів, які розроблені науковцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у межах НДР «Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського». Підготовлений збірник призначений для бібліотечних працівників мережі освітянських бібліотек.

 (1,9 Мб)
 Збірник_2_Нормат.-інструкт._док

 

Збірник нормативно-інструктивних документів з питань формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу / [уклад.: Н. Г. Мацібора, Плужнікова Н. С., Вараксіна Н. В., Доркену А. М.; наук. ред. П. І. Рогова ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. - К., 2010. - 240 c.

Збірник містить організаційні, інструктивні, технологічні документи та методичні рекомендації (всього 30 документів) щодо формування, зберігання та використання всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, розроблені науковцями бібліотеки в межах НДР «Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського». Збірник призначений для фахівців ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та мережі освітянських бібліотек МОН України та АПН України

  (1,9 Мб (1 845 963 байт))

 


 model_VGIR_obl.jpg 

Рогова П. І. Модель всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (описова) / П. І. Рогова, Н. В. Вараксіна ; [наук. ред. П. І. Рогова] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : Нілан-ЛТД, 2010. - 80 с.

 У описовій моделі всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу (ВГІР), базою якої є фонд ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, обґрунтовано теоретичні засади її розроблення, поняттєво-категорійний апарат, проаналізовано розвиток фонду даної бібліотеки в історичній ретроспективі та в сучасних умовах, відтворено його системну організацію, типологічні та видові аспекти, загальну структуру, обсяг типів і видів документів; визначено структуру та науково-методичні засади формування ВГІР, окреслено пріоритетні напрями та перспективи його розвитку.

    (1,2 Мб)

 

 

Стратегія розвитку бібліотечно-інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / [уклад. Ю. І. Артемов, П. І. Рогова, Н. В. Вараксіна ; наук. ред. П. І. Рогова] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2010. - 26 с.

 (356 кб)

 

 

 

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 2. Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар (голова),Л. Г. Петрова, Г. П. Пустовіт, П. І. Рогова (заст. голови), В. І. Лутовинова,Т. В. Добко, Я. О. Чепуренко, О. М. Яценко, Я. Є. Сошинська, О. З. Клименко]. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 320 с. : табл., іл. 

Збірник наукових праць містить статті, підготовлені фахівцями ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського за результатами НДР «Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського», а також доповіді, виголошені на Міжнародній науково-практичній конференції «Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань та освіти: сучасний стан та шляхи розвитку» (22-24 вересня 2010 р., Київ). 

 (4.82 Мб.)

 

 

Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ - 20-ті роки ХХ ст.)/П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського ; наук. ред. О. С. Онищенко ; рецензенти: О. В. Сухомлинська, Л. А. Дубровіна.-К. : Четверта хвиля, 2009. - 270 с.

ISBN 978-966-529-210-4


Монографію присвячено історії розвитку педагогічних бібліотек України упродовж другої половини XIX - 20-х рр. ХХ ст. Це перше наукове дослідження з даної теми, яке об'єктивно розкриває історію розвитку та становлення педагогічних бібліотек у зазначених хронологічних рамках. У монографії визначено й обґрунтовано основні етапи їхнього становлення та розвитку, охарактеризовано суспільне призначення, простежено еволюцію формування соціальних функцій та типологічних ознак. Особливу увагу приділено маловідомим фактам щодо започаткування вчительських та педагогічних бібліотек на українських етнічних землях у другій половині ХІХ ст., зокрема, у Харківському та Київському товариствах грамотності, при губернських земських управах; висвітлено діяльність Львівської педагогічно-наукової бібліотеки, а також розвиток інших педагогічних книгозбірень, зокрема, Педагогічного музею м. Києва у період Української еволюції та у 20-ті рр. ХХ ст.
Для науковців, аспірантів, викладачів історії та культурології, бібліографознавства, студентів, бібліотекарів, а також усіх, хто вивчає або цікавиться історією освіти та бібліотечної справи.

 (1.44 Мб.)

   

Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України - важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукр. наук.-практ. семінару, Київ, листопад 2009 р. / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. І. Рогова (голова),Артемов Ю. І., Грудініна Н. Д., Плужнікова Н. С., Вараксіна Н. В., Самчук Л. І., Хемчян І. І., Коваленко І. Й.]. - Електрон. дані. - К., 2009. - 257 с.

У збірнику вміщено статті, оприлюднені на всеукраїнському науково-практичному семінарі «Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України - важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства» (Київ, листопад 2009 р.)., що відбувся у межах НДР «Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського».

  (4,44 МБ (4 661 760 байт))

 

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 1. Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України / АПН України, Держ. наук-пед.б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. В. Дерлеменко, Т. І. Ківшар (голова), Л. Г. Петрова, Г. П. Пустовіт,П. І. Рогова (заст. голови), В. І. Лутовинова, Т. В. Добко, Я. О. Чепуренко, О. М. Яценко, Л. І. Бейліс, О. З. Клименко]. – К. : Четверта хвиля, 2008. – 402 с.

До наукового збірника увійшли статті, підготовлені за результатами НДР «Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України», проведеної ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, та доповіді, виголошені на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України», в яких розглядаються проблеми наукового, науково-методичного, технологічного та організаційного забезпечення сучасної науки й освіти.

1 (992 Кб.)

 

Лутовинова В. І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання нформації : практ. посіб. / В. І. Лутовинова; наук. ред. Г. М. Швецова-Водка;АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2007. - 73 c. - (Сер. На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек").


Практичний посібник адресовано працівникам освітянських бібліотек, які реферують документи психолого-педагогічної тематики. В ньому висвітлено сутність аналітико-синтетичного опрацювання інформації, основні загальнонаукові методи, використовувані під час макро- й мікроаналітичногозгортання інформації, визначення та класифікацію реферативних документів, теорію, методику й практику реферування.

1 (0,7 Мб.)

 

Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: П. І. Рогова (голова), К. Т. Селіверстова (заст. голови), Ю. І. Артемов, Т. Ф. Букшина, Л. В. Григоровська, В. А. Зотова, О. З. Клименко, Я. О. Чепуренко, К. І. Чорна. - К. : Вирій, 2006. - 403 с. 

У науковому зібрнику подано статті з історії становлення та розвитку бібліотек, що забезпечують інформаційні потреби фахівців освітянської галузі України, написані за результатами грунтовного аналізу архівних матеріалів, фондів рідкісних книг, наукових праць і монографій відомих істориків, педагогів, громадських діячів і бібліотекознавців. Матеріали сформовано в чотири розділи відповідно до структури мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України.

  (25,7 Мб)

 

 

 

Освітянські бібліотеки України у реалізації програми рівного доступу до якісної освіти (м. Черкаси, 2008 р., жовтень)

Освітянські бібліотеки України в реалізації програми рівного доступу до якісної освіти [Електронний ресурс]: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, Черкаси, 20–22 жовт. 2008 р. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників; [редкол.: П. І. Рогова (голова), Н. М. Чепурна, (заст. голови), І. І. Хемчян (упорядник), В. М. Саух]. – К., 2008. – 164 с.

У збірнику вміщено матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Освітянські бібліотеки України в реалізації програми рівного доступу до якісної освіти» (Черкаси, 20–22 жовтня 2008 р.).

 1 (6,02 МБ)

 

Науково-методичні та організаційні засади створення системи інформаційного забезпечення фахових потреб освітян України (м. Львів, 2006 р.)

Науково-методичні та організаційні засади створення системи нформаційного забезпечення фахових потреб освітян України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Львів, 18–19 трав. 2006 р.) / Редкол: В. І. Лутовинова (голова), П. І. Рогова (заст. голови), Т. Ф. Букшина, Л. І. Бейліс, В. П. Здановська, І. І. Хемчян. – К., 2006. – 201с.

З метою втілення теоретико-методичних та організаційних засад створення истеми інформаційного забезпечення фахових потреб освітян України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського було проведено всеукраїнський науково-практичний семінар, метою якого є визначення реальних можливостей освітянських бібліотек держави щодо забезпечення фахівців галузі бібліографічною, реферативною та оглядово-аналітичною інформацією. У збірник включено статті виголошені на семінарі, які були присвячені науково-дослідній та науково-методичній діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, стану, проблемам, перспективі системи науково-нформаційного забезпечення освітянської галузі України, створенню інформаційного ресурсу освітянських бібліотек; формуванню галузевої системи бібліографічних реферативних та оглядово-аналітичних документів психолого-педагогічної тематики;
сучасним інформаційно-пошуковим системам у бібліотеках освітянської галузі держави; ібліотечно-інформаційному обслуговуванню як засобу задоволення фахових інформаційних потреб користувачів освітянських бібліотек; просвітницькій місії світянських бібліотек в Україні в умовах становлення інформаційного суспільства; удосконаленню системи підвищення кваліфікації працівників освітянських бібліотек України.

1 (1,24 Мб)

 

 Організаційно-управлінські документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України (2000-2005 рр.) / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Хемчян І. І., Здановська В. П. ; наук. ред.: Рогова П. І., Букшина Т. Ф. ; коректор Сигнаївська В. О. ; літ. ред. Клименко О. З. ; рецензент Савенкова Л. В.]. - К., 2006. - 252 с.

Збірник "Організаційно-управлінські документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України (2000 - 2005 рр.)" містить документи для різних видів і типів бібліотек освітянської мережі, зокрема, головної книгозбірні галузі, розроблені науковцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського і затверджені Міністерством освіти і науки України, Академією педагогічних наук України, Бібліотечно-інформаційною радою при Президії АПН України та Радою при директорові ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського, яка здійснює функції вченої ради.
Підготовлений збірник розрахований на бібліотечних працівників освітянської галузі України.

 (2,38 мб)

  

 Аналітичні публікації

 
Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com