Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Науково-інформаційна діял... Видатні педагоги України ...
логін: пароль: Реєстрація
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
пошук:

ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

 

інформаційно-бібліографічний ресурс


Науковий керівник проекту – Л. Д. Березівська, доктор пед. наук, професор, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Створення інформаційно-бібліографічного ресурсу Видатні педагоги України та світу розпочато фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 2008 році в межах НДР Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського (2006–2010 рр.) (наук. керівник Рогова П. І.).

Метою ресурсу є: популяризація кращих здобутків вітчизняної та зарубіжної педагогічної та психологічної наук й освіти шляхом консолідації інформації про визначних осіб, як вітчизняних так і зарубіжних, висвітлення їх життя, діяльності, творчої спадщини та втілення їх ідей в практику. Даний ресурс сприятиме розкриттю фондів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, вихованню патріотизму у молодого покоління, інформаційному забезпеченню науково-просвітницьких програм, проведенню громадсько-виховних заходів тощо.

Широке коло користувачів, як ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, так і віддалених України  й світу, отримавши дану інформацію поглиблять свої інформаційні запити, підвищать якість своїх досліджень з питань історії педагогічної науки, освіти, бібліотекознавства та суміжних галузей знань.

Також формування вище названого ресурсу дозволить в кінцевому результаті мати багатогранний інформаційно-бібліографічний ресурс в електронній формі, що складатиметься з довідкових, біобібліографічних та інших документів, які сприятимуть глибокому розкриттю тієї чи іншої особистості, її внеску у розвиток науки й практики.

У структурі ресурсу: біографія діяча, бібліографія його праць та матеріалів про нього, окремі повнотекстові твори та інші додаткові матеріали, зокрема фотогалерея, що присвячена педагогу, а також матеріали, що розкривають діяльність установи, яка носить його ім'я. Вміщено інформацію про нагороди, премії, пам’ятники, наукові читання, пов'язані з ім'ям видатної особи тощо.

Учасники: фахівці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та бібліотек освітянської мережі МОН України та НАПН України, регіональних, науково-педагогічних бібліотек, бібліотеки вищих навчальних закладів I–IV р. а. різних видів. У формуванні ресурсу можуть брати участь бібліотеки інших систем і відомств, що носять ім'я відомих педагогів і просвітників.

1  
Видатний український педагог-гуманіст, Герой Соціалістичної Праці, член-кореспондент АПН СРСР, кандидат педагогічних наук, директор школи, вчитель, дитячий письменник
 2.
 
Український педагог, прогресивна діячка народної освіти, організатор і керівник недільних шкіл,
методист початкової школи, засновник й учитель Харківської жіночої недільної школи
 3.
 
Видатний український педагог і психолог, вчений, фахівець з теорії виховання,
зокрема трудового й естетичного, порівняльної педагогіки і педології, професор
та викладач курсу дитячої і педагогічної психології
Київського університету Св. Володимира
 4.
 
Видатний український педагог, вчений-реформатор, засновник школи з методики викладання
математики, професор, автор підручників, навчальних і методичних посібників з геометрії,
алгебри, арифметики, заслужений діяч науки УРСР, лауреат премії ім. К. Д. Ушинського
 5.
 

 БАТИШЕВ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

Видатний вчений в галузі професійної педагогіки, доктор педагогічних наук,
професор, дійсний член АПН СРСР, заслужений діяч науки РФ, Герой Радянського Союзу 

 6.

 

БЕРЕЗНЯК ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ

 
кандидат педагогічних наук, заслужений учитель УРСР, Герой України (2001),
почесний член НАПН України, ветеран Великої Вітчизняної війни, інспектор і начальник
управління шкіл Міністерства освіти УРСР, викладач Центрального інституту
вдосконалення вчителів,учитель, директор шкіл та ін.

 

 7. 

БЕРЛИНСЬКИЙ МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ


Український історик, педагог, перший київський археолог,
дослідник монастирських бібліотек, літописів,
директор Головного народного училища Києва (з 1809 р. - Перша київська гімназія)

 8. 

Російський невропатолог, фізіолог, психіатр і психолог, педагог, громадський діяч,
представник науки про структуру і функції мозку, один з організаторів Всеросійських з'їздів
із психології, кспериментальної педагогіки, засновник ряду науково-педагогічних закладів
у Петербурзі, організатор  директор Психоневрологічного інституту
та Інституту вивчення мозку, автор праць "Об'єктивна психологія",
"Загальні основи рефлексології людини", "Мозок і його діяльність" та ін. 

 9.  

БУГАЙКО ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Український учитель, педагог-методист, літературознавець,
перша в Україні жінка-доктор педагогічних наук 

 10.

 БУНГЕ МИКОЛА ХРИСТИЯНОВИЧ

український педагог, реформатор, державний діяч, академік Петербурзької АН,
професора і ректор Київського університету, міністр фінансів Російської імперії,
голова Кабінету Міністрів, керівник і засновник Київської економічної школи,
творець інноваційних ідей щодо реформування та удосконалення вищої освіти
.

 


 11.
 

ВАЩЕНКО ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Один з найталановитіших українських педагогів 20 ст., професор,
теоретик педагогіки, учений-психолог 

 12.
 ГРИЩЕНКО МИКИТА МИНОВИЧ

Український педагог,
діяч у галузі організації народної освіти й науки радянської доби

 
12.
 

 ГРІНЧЕНКО БОРИС ДМИТРОВИЧ

Український письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик,
публіцист, громадсько-культурний діяч. Один із засновників Української радикальної партії,
організаторів і керівників товариства "Просвіта" в м. Києві 

13. 

ФРІДРІХ ДІТТЕС 

Німецький педагог,
видатний керівник ліберального німецького та австрійського учительства другої половини
XIX ст.
Послідовник Ф. Бенеке і А. Дістервега.

  14.

 

 ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Український вчений-історик, літературознавець, публіцист, фольклорист, філософ, педагог,
суспільно-політичний і громадський діяч, один з ініціаторів відкриття недільних шкіл,
доцент і викладач історії Київського університету, професор Софійського університету,
один з організаторів педагогічних курсів для підготовки вчителів українських народних шкіл,
активний діяч Київської громади, засновник Вільної української друкарні
в Женеві та «Женевського гуртка»

 
15.
 

 ДУРДУКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Відомий український педагог, громадський діяч, літературознавець,
директор школи,вчитель, дитячий письменник 

 16.
 
Український письменник, педагог, літератор,
богослов, культурно-освітній і громадсько-політичний діяч,
засновник першої публічної бібліотеки на Закарпаттї
17. 

 ЗАХАРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ

Український педагог, один із засновників педагогіки співробітництва,
Заслужений учитель України (1974), народний учитель СРСР (1983),
член-кореспондент Академії педагогічних наук СРСР (1989),
академік-засновник Академії педагогічних наук України (1992),
дійсний член Російської Академії освіти (1999), громадський діяч,
директор відомої в Україні авторської школи у селі Сахнівка
на Черкащині (1966-2002).
  18. 

 КАРАЗІН ВАСИЛЬ НАЗАРОВИЧ

Засновник першого в Східній Україні Харківського університету, ініціатор створення одного
з перших у Європі Міністерства народної освіти у Російській імперії, автор ліберальних проектів
реформування державного устрою і народного господарства 

 19. 

 КОМЕНСЬКИЙ ЯН АМОС

Чеський педагог-гуманіст, мислитель, основоположник нової прогресивної педагогічної системи,
громадський і державний діяч, автор проекту реформи шведської системи освіти та методики
викладання латинської мови, автор фундаментальної праці „Велика дидактика", підручників
з фізики, астрономії, мов, посібника з дошкільного виховання „Материнська школа",
праці „Загальна порада про виправлення людських справ" 

20.
 

 КОРФ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Український педагог і просвітитель, методист, визначний земський діяч в галузі
народної освіти, організатор початкових земських шкіл і народних училищ в Україні,
послідовник педагогічних поглядів К. Д. Ушинського 

 
21.
 

 КОРЧАК ЯНУШ

Одна із найбільш відомих і вражаючих постатей сучасної педагогіки, яскрава і різнобічна
особистість з широкими інтересами, високим почуттям громадянськості, великою любов'ю
до дітей. Він, лікар за професією, був журналістом, письменником і педагогом за покликанням
 

 22. 

 КОСТЮК ГРИГОРІЙ СИЛОВИЧ

Український психолог, педагог, засновник української психологічної школи,
фахівець з дитячої і педагогічної психології 

 23. 

  КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Український письменник, педагог-методист, літературний критик, історик,
фольклорист, етнограф, перекладач, мовознавець,
культурно-освітній діяч
24. 

 ЛУБЕНЕЦЬ ТИМОФІЙ ГРИГОРОВИЧ

Відомий український педагог, методист, громадський діяч, який належав до плеяди
прогресивних вітчизняних педагогів кінця XIX - початку XX століття і слідом за Ушинським
став одним із фундаторів народної школи в Україні

25. 

 МАКАРЕНКО АНТОН СЕМЕНОВИЧ

Український і російський педагог-новатор, класик світової педагогіки ХХ ст.,
творець нової методики виховної роботи з дитячим колективом, письменник 

 26. 

 МОНТЕССОРІ МАРІЯ

Видатний італійський педагог, лікарь. Її провідною тезою є думка про те, що існує особливий
світ дитинства і що розвиток дитини підпорядковується законам природи 

   27.
МУЗИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Український педагог-практик, методист початкової школи, діяч народної освіти,
фахівець із питань дидактики та методики, порівняльної педагогіки,
творець національної системи освіти – єдиної трудової школи в Україні

  28. 

 ОНИЩУК ВАСИЛЬ ОНИСИМОВИЧ

Український педагог, учитель, відмінник народної освіти, фахівець в галузі дидактики, викладач
педагогіки, психології, географії Бершадського педагогічного училища, завідувач відділу
дидактики Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, лауреат премії ім. Н. К. Крупської,
Державної премії УРСР в галузі науки і техніки 

29. 

 ОЛЕНА ПЧІЛКА

Українська письменниця, етнограф, фольклорист, перекладач, публіцист, редактор, видавець,
педагог, громадський діяч, член-кореспондент Української Академії Наук

30. 

 ПИРОГОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Вітчизняний вчений-хірург, анатом і патолог, педагог, просвітитель-демократ,
громадський діяч, професор, член-кореспондент Російської АН 

  31. 

  РУСОВА СОФІЯ ФЕДОРІВНА

Видатний український педагог, громадсько-освітій діяч, письменниця, теоретик і практик
у галузі суспільного дошкільного виховання кінця ХІХ-початку ХХ ст., одна з організаторів
жіночого руху 

 32. 

 РЯППО ЯН ПЕТРОВИЧ

Відомий український педагог, вчений, громадський й політичний діяч, заступник наркома
освіти України, головний редактор педагогічного журналу "Путь просвещения", потім
"Шлях освіти". Він один із засновників системи народної освіти УРСР, прибічник концепції
монотехнічної освіти, перший історик української школи та педагогіки, один із ініціаторів
створення Українського науково-дослідного інституту педагогіки, дослідник Китаю,
співавтор перекладу українською мовою естонського епосу "Калевіпоег". 

 33.    

 СІКОРСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Український психіатр, психолог, педагог, доктор медицини, один з основоположників дитячої
психології та психопатології, фахівець з питань шкільної гігієни, педагогічної патології, психології
дошкільного віку, професор і завідувач кафедри Київського університету
 

 34. 

 СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ

Видатний український філософ ХVІІІ ст., народний просвітитель-гуманіст, педагог,
мандрівний мислитель, письменник, поет, перекладач, музикант й співак 

 35.
 

 СОКОЛЯНСЬКИЙ ІВАН ПАНАСОВИЧ

Професор, український вчений-педагог, педолог, фахівець з проблем спеціальної педагогіки,
організатор освіти й науки, один із організаторів науково-дослідних інститутів педагогіки і
дефектології в УРСР 

  36. 

 УШИНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ

Видатний український і російський педагог, основоположник наукової педагогіки й народної
школи, автор праць з теорії та історії педагогіки, підручників для початкового навчання 

  37. 

 ФРЕБЕЛЬ ФРІДРІХ ВІЛЬГЕЛЬМ

Німецький педагог, теоретик дошкільного виховання, творець нової авторської системи
виховання, засновникпочаткових шкіл за системою Й. Г. Песталоцці, дитячих установ
для ігор та занять дітей молодшого віку, організатор дитячих садків і підготовки
виховательок для них за своєрідною
методикою роботи 

38. 

 ФРЕНЕ CЕЛЕСТЕН

Французький педагог, учитель, директор початкової школи, представник так званої
«прогресивної педагогіки», автор педагогічних технологій („техніка Френе"), що
передбачали оригінальні засоби розвитку дітей у дусі демократії, свободи, саморозвитку 

 39. 

 ЧАВДАРОВ САВА ХРИСТОФОРОВИЧ

Український учений, педагог, дидакт, методист початкової та середньої освіти,
член-кореспондент АПН РРФСР, заслужений діяч науки УРСР, учитель української
та російської мов у школах Київщини 

   40. 
Український учитель, психолог, педагог, організатор освіти, кандидат психологічних наук,
доцент, засновник наукової школи в УРСР з проблеми самосвідомості особистості
  41. 

 ЧЕПІГА-ЗЕЛЕНКЕВИЧ ЯКІВ ФЕОФАНОВИЧ

Видатний педагог, психолог, громадський діяч, ідеї якого значною
мірою вплинули на розвиток педагогічної думки в Україні 

 42. 

  ЮРКЕВИЧ ПАМФІЇЛ ДАНИЛОВИЧ

Український і російський мислитель, філософ і педагог, професор філософії Московського
університету, викладач Київської духовної академії, творець своєрідної філософської
концепції - "філософія серця" 

 43. 

 ЯРМАЧЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

Відомий український педагог,учений , доктор педагогічних наук,професор,заслужений
діяч науки і техніки України, дійсний член, засновник та перший президент Академії
педагогічних наук України,радник Президії АПН України, член багатьох іноземних академій
і наукових товариств 

 

   

© 2008, Київ

Державна науково-педагогічна бібліотека України
 імені В. О. Сухомлинського

 

www.dnpb.gov.ua

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com