Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Науково-інформаційна діял... Педагоги-новатори України
логін: пароль: Реєстрація
ПЕДАГОГИ-НОВАТОРИ УКРАЇНИ
пошук:

 В умовах розбудови інформаційного суспільства, удосконалення інноваційних технологій та модернізації освітянської сфері актуальним є вивчення, аналіз та висвітлення (популяризація) творчих здобутків педагогів-новаторів, активного їх втілення в практичну діяльність закладів освіти України.

 З метою висвітлення здобутків сучасних українських педагогів та створення інформаційного банку ефективних науково-педагогічних рішень щодо реформування та модернізації сучасної освіти ініційовано проект "Педагоги-новатори в Україні" (далі - Проект), який призначено для інформування фахівців у галузі освіти про інноваційні досягнення у сучасній педагогічній науці, освіті і практиці України. Аналітичне опрацювання означеного інформаційного матеріалу ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського сприятиме узагальненню досвіду педагогів-новаторів, створенню інформаційного банку ефективних науково-педагогічних рішень щодо реформування та модернізації сучасної освіти, осмисленню науковим і освітянським загалом закономірностей цього новаторського поступу.

 Підстави для виконання роботи: здійснення інформаційно-аналітичної діяльності в рамках НДР ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за темою: «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України» (наук. керівник - Яценко О. М. канд. іст. наук с.н.с.).

 Об'єкт дослідження: інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності сучасних педагогів України.

 Предмет дослідження: механізми реалізації (форми, методи, засоби та практичні заходи) інформаційно-аналітичного забезпечення проекту "Педагоги-новатори в Україні". 

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  

  
  
  


 

 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com